Fråga om samboegendom

FRÅGA
Hej,Vi har varit sambos i över 40 år. Har vuxna gemensamma barn och barnbarn. Vi har alltid bott i bostadsrätt och han står på kontraktet. Tillsammans äger vi ett fritidshus, båda två står på detta kontrakt, hälften var. Bilen står på honom.Vad händer vid en separation? Delas lägenheten vid försäljning eller kan han göra anspråk på hela lägenheten? Och vad gäller fritidshuset? Vi har inte gjort något samboavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning - vad ingår i samboegendom?
Vid en eventuell bodelning ska samboegendom delas lika. Vad som ingår i samboegendom är bostad och bohag (möbler och annat lösöre som används i hemmet) om egendomen förvärvats för gemensam användning (se här). Alltså, om bostadsrätten anskaffades för att ni skulle bo i den ihop spelar det ingen roll att enbart din sambo står på kontraktet, du har lika stor rätt till den vid en eventuell separation. Säljer ni den kommer alltså du ha rätt till hälften.

Fritidshus

Gällande fritidshuset så förutsätter jag att ni inte bor i det permanent utan enbart använder det som fritidsändamål. I sådant fall utgör det inte samboegendom (se här). Om en separation skulle ske är tipset att ni antingen säljer fritidshuset, alternativt att den ena av er köper den andres del för motsvarande marknadsvärde.

Bil
Bilen tillhör inte bohaget och därför utgör den inte samboegendom. Om bilen står på din sambo kommer han därför stå som ägare även efter separation.

Samboavtal
Vill du och din sambo kringgå reglerna gällande samboegendom kan ni skriva ett samboavtal. I avtalet kan ni då komma överens om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i boddelningen (se här). Genom det försäkrar ni er om att egendom som står en av er extra nära (exempelvis ärvda möbler) inte kommer tas upp i en eventuell bodelning. Här kan ni även avtala om att exempelvis bilen ska ingå i bodelningen om ni vill att båda ska ha rätt till den.

Vill ni skriva ett korrekt samboavtal kan ni göra det via denna länk.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95767)