Fråga om sambo kan överta bostad vid dödsfall alternativt separation

FRÅGA
Jag ska bli sambo måste jag stå på lägenhetskontrakter? Eller har jag rätt att stanna kvar i lägenheten vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på om ni ska förvärva lägenheten tillsammans eller om din sambo redan står på lägenhetskontraktet och du flyttar in.
Om ni förvärvar lägenheten tillsammans för gemensamt bruk så spelar det enligt § 3 i sambolagen ingen roll vem av er som står på lägenhetskontraktet. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas om någon av samborna begär det, och den person som bäst behöver den gemensamma bostaden har då rätt att få denna, 16§ 2 st. sambolagen.

Om din sambo redan står som ägare av lägenheten gäller istället 22 § i sambolagen. Den är framför allt tillämplig på en lägenhet som samborna har använt som gemensam bostad men som inte har förvärvats för gemensam användning.
I paragrafen stadgas att: "Om den ena sambon äger den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör."
Se: här
Rätten att överta bostaden gäller endast till förmån för den efterlevande sambon när samboförhållandet har upphört på grund av dödsfall. Om en hyresgäst dör har alltså efterlevande make eller sambo som bor i lägenheten rätt att överta hyresrätten enligt rättpraxis.

Om ni däremot separerar kan det bli svårare för dig att överta lägenhetskontraktet. En sambo får ta över hyresrätten om det skulle vara skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans krävs dessutom att den övertagande sambon har synnerliga skäl till att ta över hyresrätten.
Det kan därmed bli så att du i värsta fall kan stå utan bostad vid en separation.

Du behöver alltså inte stå på lägenhetskontraktet men det kan bli väldigt svårt för dig då att få ta över lägenheten ifall endast din sambo står på lägenhetskontraktet. Men om ni har förvärvat lägenheten för gemensamt bruk så spelar det i princip ingen roll vem som står på kontraktet. Vid en separation kommer det istället den av er som bäst behöver lägenheten att stå kvar på lägenhetskontraktet.

Det ska påpekas att sambor får lov att avtala bort de här reglerna genom ett s.k. samboavtal, 9§ sambolagen. Om du och din sambo är överens kan ni alltså på förhand avtala om vad som ska hända med bostaden om ni skulle separera.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89949)