Fråga om risker vid köp av bostadsrätt

FRÅGA
Jag bor med min sambo i en bostadsrätt där min sambo äger 50 % och min svärmor äger 50 %. Kan jag köpa ut min svärmors del till marknadspris utan det blir problem med min svärmors bröstarvingar? Min svärmor bor inte i denna lägenheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din svärmor fortfarande är vid liv och att du undrar om du kan köpa din svärmors del av bostadsrätten utan att denna del vid din svärmors död riskerar att tillfalla hennes barn genom arv.

Frågor om arv reglerar i ärvdabalken (ÄB). Om någon dör, arvlåtaren, utan att lämna efter sig någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnes släktningar som är arvsberättigade. Släktningarna delas in i tre arvsklasser som står i tur till arv efter varandra. Arvlåtarens barn är den första arvsklassen, bröstarvingarna, 2 kap 1 § ÄB. Det är arvlåtarens kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna. Kvarlåtenskap är den egendom (bostadsrätter, möbler, banktillgångar, personliga saker o.s.v.) som en avliden person lämnar efter sig. Vad som ingår i kvarlåtenskapen hänger ihop med äganderätten. Om arvlåtaren innan sin död giltigt överlåtit en del av sin egendom kommer inte denna del att ingå i dennes kvarlåtenskap.

Alltså: Om du köper din svärmors del av lägenheten innan hon dör till marknadspris så kommer alltså inte denna del längre tillhöra henne och på så vis inte riskera att tillfalla din svärmors bröstarvingar vid hennes död. Var noga med att allt går rätt till vid köpet av bostadsrätten, så att du registeras som ägare hos föreningen, om det mot förmodan skulle uppkomma några frågor kring köpet i framtiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (895)
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv
2021-02-23 Arvsskatt i Schweiz
2021-02-21 Kostnader för begravning

Alla besvarade frågor (89565)