Fråga om rätten att "kasta ut" sin sambo

FRÅGA
Hej! Jag och min förre detta sambo ska separera och vi bor i en hyres lägenhet och jag står ensam på hyres kontraket och just nu får jag inte bo i lägenheten av honom och han har ingen inkomst till att betala hyran så han vill att jag ska göra det nu i 3 månader tills lägenheten är uppsagd. så nu är min fråga får jag kasta ut honom ? För just nu står jag helt utan bostad och har gjort det snart i en månad. Vill inte ha något skickat till lägenheten för kan inte få tag i min post.
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till på Lawline med din fråga!

Utgången blir olika beroende på om ni flyttade in i tillsammans för gemensam användning, eller om din sambo flyttade in till dig när du redan hade lägenheten. Jag kommer därför redogöra för båda dessa senarior.

Om ni flyttade in tillsammans och lägenheten utgjort er permanenta bostad, utgör också hyresrätten samboegendom (se här). I det fallet spelar det ingen roll att endast du står på kontraktet utan vid en separation ska bodelning göras inom ett år om en av er begär det och gemensamt bohag och bostad ska då även delas lika. Kommer ni inte överens så tillfaller hyresrätten i detta fall den som bäst behöver den (se här.)

Om det istället är så att du bott i hyresrätten sedan tidigare och din föredetta sambo flyttat in utgör inte det samboegendom eller gemensam bostad. Då har du som står på kontraktet i regel rätt att "kasta ut " den andra. Det finns dock undantag i sambolagen som inte går att avtala bort. Undantaget innebär att den som inte "äger" hyresrätten ändå har rätt att överta denna om det är skäligt och denna partner behöver den bäst (se här). Utöver gemensamma barn kan ekonomin spela in vid avgörandet av vem som är i mest behov av lägenheten, samt om en av parterna kan få bostad via kontakter, släkt, föräldrar eller liknande.

Sammanfattningsvis:
Flyttade ni in i lägenheten gemensamt ska bohag och bostad delas lika. Ni har då samma rätt till lägenheten och kommer ni inte överrens om vem som ska bo kvar kommer den tillfalla den som bäst behöver den.

Bodde du i lägenheten redan innan du och din sambo flyttade ihop, ska inte bostaden delas lika och du har då som regel rätt att "kasta ut" din sambo. Men även här kan din sambo ha rätt till lägenheten om det är skäligt och han behöver den bäst.

Men - att din sambo kräver att du ska betala hyra trots att du inte bor där samtidigt som du står utan boende är såklart inte rätt. Om det är svårt att avgöra vem som har störst behov av lägenheten kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten - detta kan du läsa om här.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?