Fråga om rättegången blir ogiltig när det saknas analys av narkotikabeslaget

Hej

har en vän som sitter häktad för grovt narkotikabrott , i hovrätten kom det fram från en av advokaterna att det inte fanns analysrapport på narkotikan som beslagtogs..

blir inte hela rättegången ogiltig då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrotten

Nu vet jag inte vad det rör sig om för typ av narkotikabrott. Det finns dock ett rättsfall som specifikt handlar om straffvärdebedömning avseende hantering av 100 gram kokain. Den tilltalade hade i hovrätten i första hand gjort gällande att åtalet skulle ogillas på grund av att det i tingsrätten inte gjorts någon analys av koncentrationen av renhetsgraden hos det aktuella narkotikapartiet och att man därför bör utgå från att renheten varit i det närmaste noll procent. I andra hand menade den tilltalade att avsaknaden av haltbestämning åtminstone skulle påverka bedömningen av brottets svårhetsgrad och straffvärde.

Hovrätten menade att den tilltalade inte hade framfört någon omständighet som gav anledning att anta att den aktuella narkotikan skulle avvika från vad som vanligen anses vara normal renhetsgrad. Enligt hovrätten bör man under sådana förhållanden utgå från att kokainpartiet haft en relativt normal renhetsgrad. Avsaknaden av haltbestämning av kokainet kunde enligt hovrätten därför inte leda till att åtalet ska ogillas och kunde inte heller påverka bedömningen av brottets straffvärde.

Högsta domstolen har dessutom i (NJA 1998 s. 512) sagt att det vid tillverkning och försäljning av narkotika ofta finns anledning att utan närmare utredning utgå från att preparaten i fråga haft en relativt normal renhetsgrad och att mindre variationer beträffande renhetsgraden inte heller är sådana att de bör påverka den straffrättsliga bedömningen. I (NJA 1996 s. 478) har Högsta domstolen dock uttalat att det ibland kan finnas fall då renhetsgraden är särskilt hög eller låg och därför kan utgöra en relevant faktor vid värderingen av brottet. För att ta kokain som exempel så anses låg halt kokain understiga 7 % och speciellt låg understiga 4 %. Hög halt anses överstiga 76 % och speciellt hög halt anses överstiga 88 %. Halterna har dock varierat över tid. Det finns dock tabeller för all typ av narkotika.

Av rättsfallen verkar det inte som att tingsrättens domslut kommer bli ogiltigt. Det bör dock enligt mig kunna krävas att narkotikan i hovrätten blir analyserad för att avgöra vilken renhetsgrad narkotikan har. Det kan som Högsta domstolen själv sagt påverka straffvärdet och påföljdsbestämningen. Det måste vara åklagarens uppgift att göra en analys av narkotikabeslaget för att kunna styrka att det är "ställt bortom rimligt tvivel" att narkotikan innehållit en specifik renhetsgrad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo