Fråga om rätt till ersättning när annan anbringat lås och därmed rubbat besittning av med nyttjanderätt innehaft förråd

Ett företag som har anlitas av bostadsföreningen har nyligen utfört byte av avloppsrör i vår källare. Innan de började med arbetet så skickade styrelsen ut en karta med information om att man ska lämna in en reservnyckel till styrelsen om man berörs av arbetet. I och med jag inte något avloppsrör i mitt förråd så tolkade jag det som att jag inte behöver lämna in en reserv nyckel.

Men när jag gick ner till källaren så märkte jag att de hade bytt ut mitt lås utan att informera mig.

Som påföljd kunde jag inte tömma mitt Shurguard förråd i tid och jag behöver nu betala hyra för ytterligare 1.5 månad. Enligt styrelsen "så förhindrar rådande regelverk styrelsen att det utgår någon ersättning till enskilda medlemmar för kostnader som denna haft om det inte ligger ett vållande och uppsåt från föreningens sida, eller om vi eller vår entreprenören agerat vårdslöst. Styrelsen bedömer att så inte är fallet i detta ärende." Men om dem har bytt ut mitt lås utan att informera mig så har är dem enligt min uppfattning att de är vållande till mina merkostnader pga jag inte har tillgång till mitt förråd. Har jag rätt i det här fallet att åberopa att styrelsen har hindrat min nyttjanderätt av mitt förråd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För besvarande av din fråga har jag tillämpat Brottsbalken (BrB) och Skadeståndslagen (SkL).

Det förfarandet du beskriver, dvs. att ”någon genom att anbringa lås… olovligen rubbat annans besittning” kan närmast beskrivas, precis som det citerats, utgöra ett brottsligt handlande i form av egenmäktigt förfarande, BrB 8:8. Detta innebär att de ansvariga för anbringandet av låset till det förråd du har nyttjande- och dispositionsrätt till har begått en brottslig handling. För att beivra ett begånget brott gör du enklast en polisanmälan, förbered dig dock på att du kan komma att behöva visa att såväl låset förblivit anbringat på ditt förråd som vem som anbringat det. Brottet är inte beroende av huruvida bostadsrättsföreningen avgett en ospecificerad anmodan att eventuella förråd kan komma att behöva vara öppna.

Såvitt någon genom brott vållar annan en s.k. ren förmögenhetsskada är denna skyldig att ersätta denna, SkL 2:2. Detta innebär att du har rätt till ersättning för alla de merkostnader eller skador du orsakats av till följd av att inte ha haft tillgång till ditt förråd, exempelvis kostnaden av hyra av förråd eller utebliven vinst för sådana ägodelar du inte kunnat sälja på grund av att de varit inlåsta i förrådet, för vilka du haft en köpare.

Det enklaste förfarandet nu för att få ut ersättning för de merkostnader du haft är att konfrontera den som är ansvarig för anbringande av låset och kräva att de gör rätt för sig.

Behöver du hjälp att framföra ersättningsanspråk till den ansvarige är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”