Fråga om rätt skattesubjekt för kapitalvinst som uppstått efter bostadsrättsförsäljning

2016-04-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Jag sålde min lägenhet förra året 2015 och innan försäljningen hade jag och min sambo gjort upp om att hon skulle få 50% av lägenheten och vi gjorde ett eget kontrakt oss imellan. Dock så gick Försäljningen så snabbt att vi inte hann ändra ägarstatusen så lägenheten blev såld endast i mitt namn. Det jag undrar är om jag i min deklaration i efterhand kan deklarera att jag gav 50% av lägenheten även om min sambo inte var listad som ägare när lägenheten blev såld? Jag undar för att jag har en stor skatteinbetalning att betala för vinsten vi gjorde för lägenheten och min sambo har ingen skatt att betala även trots att hon äger 50% av vår nya bostad. tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!

Enligt 6 kapitlet 4 § Bostadsrättslagen ska ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom gåva upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren (du och din sambo). Gåvohandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt information om att det är fråga om en gåva av bostadsrätten eller en del av bostadsrätten. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs dock att bostadsrättsföreningen godkänner gåvotagaren som medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kapitlet 5 § Bostadsrättslagen. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner gåvotagaren som medlem i föreningen kommer därför avtalet att ogiltigförklaras, d.v.s. avtalet anses då aldrig ha existerat varför ingen gåva därför anses ha skett.

Såsom jag förstått omständigheterna kring din fråga hade du och din sambo, innan försäljningen av bostadsrätten skedde, upprättat ett skriftigt gåvoavtal. Föreningen hade dock ännu inte godkänt din sambo som medlem i föreningen (antingen på grund av att ni ännu inte anmält överlåtelsen till bostadsrättsföreningen eller för att bostadsrättsföreningen ännu inte handlagt färdigt frågan). Då ni, innan föreningen hunnit godkänna din sambo som medlem i föreningen, hunnit sälja bostadsrätten och då föreningen inte kan godkänna en person som medlem i föreningen om personen ifråga inte längre bor i föreningen bör därför enligt min mening föreningen anses ha nekat din sambo medlemskap i föreningen varför gåvoavtalet mellan dig och din sambo bör ses som ogiltigt, d.v.s. avtalet ska behandlas såsom om det aldrig existerat. Du bör således, vid tidpunkten för försäljningen av bostadsrätten, ha ansetts som ägare till 100 % av bostadsrätten varför du är skattskyldig för 100 % av vinsten från försäljningen. Du har dock samtidigt även rätt till 100 % av vinsten, d.v.s. din sambo har inte rätt till någon del av vinsten då hon inte anses ha ägt någon del av bostadsrätten.

Om du har några ytterligare funderingar kring din fråga eller om du vill att jag ska förtydliga någonting i mitt svar är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll