Fråga om rätt att kräva fler lagfarna domare

2017-09-08 i Domstol
FRÅGA
Hej, har man rätt att inför en huvudförhandling i Tingsrättenavs misstanke om begången misshandel, begära att TRen skallvara bemannad med fler än en lagfaren domare?MvhThomas
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att tingsrätten i brottmål ska bestå av en lagfaren domare samt tre nämndemän, rättegångsbalken 1 kap. 3b§.

Det finns i samma paragrafs tredje stycke en bestämmelse om att rätten kan utökas med en lagfaren domare om det finns skäl för det. Det är målets omfattnings och svårighetsgrad som avgör ifall rätten bör förstärkas med ytterligare en lagfaren domare. Jag har svårt att se att en misshandel av normalgraden skulle vara av den omfattning och svårighetsgrad som får rätten att utöka antalet lagfarna domare.

Svaret på din fråga blir hur som helst nej. För även om möjligheten finns att det i rätten befinner sig fler än en lagfaren domare så är det inget som någon av parterna kan kräva, det är rätten själva som avgör ifall så behövs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (528)
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.

Alla besvarade frågor (97623)