Fråga om preskriptionstid, straffmyndighet och ev brott begånget utomlands

2015-05-02 i Domstol
FRÅGA
Min fråga?En kvinna har berättat att hennes dotter då hon var 2 år och var ensam med hemma med sin kusin på 11 - 12 år .Då skal den äldre pojken ha vidrört flickans kön, allt enligt modern, Flickan har inget minne av saken och är nu 16 år, det skall alltså ha hänt för 14 år sedan. Detta skulle ha hänt i flickans hemland då innan hon med sin mor flyttade till Sverige, medan pojken hennes kusin bor kvar i Thailand.Flickan bor nu i Sverige medan pojken bor kvar i Thailand. Nu försöker moderna att få pojken åtalad och dömd för detta. Enligt vad jag hört så skall man inte ha tagit upp det i hemlandet Thailand, så nu försöker hon att få det svenska rättsväsendet att ta upp detta. Det som varken pojken eller flickan har några som helst minnen av.Hur långt är förövrigt preskriptionstiden här i Sverige för ett brott begånget av en pojke i tidig tonår mot en liten flicka på 2 år, något som jag i detta fall aldrig tror ha begåtts, men är ändå intresserad av detta.
SVAR

Tack för din fråga, som jag redigerat något för att avidentifiera den.

Preskriptionstiden för brott hittar man i Brottsbalken (BrB) 35 kapitel 1 §, där det står att preskriptionstiden är:
2 år för brott där maxstraffet är ett års fängelse
5 år för brott där maxstraffet är mer än ett års fängelse men mindre än två års fängelse
10 år för brott där maxstraffet är mer än två års fängelse men mindre än åtta års fängelse
15 år för brott där maxstraffet är fängelse på viss tid men över åtta år
25 år för brott där fängelse på livstid kan följa på brottet.

I 35 kap 2 § radas upp vissa brott där det inte finns någon preskriptionstid, de brotten preskriberas aldrig, t ex mord, folkmord och terroristbrott.

Så för att veta preskriptionstiden måste man veta vilket brott det rör sig om och maxstraffet för det. Sexualbrotten återfinns i BrB 6 kap.

I det du beskriver handlar det om en 11 - 12 år gammal pojke, och enligt svensk lag skulle då på grund av åldern inte utdömas någon påföljd enligt BrB 1 kap 6 § där det stadgas att för brott som någon begått innan denne fyllt 15 år får påföljd ej utdömas. Med påföljd menar man då enligt definitionen i 1 kap 3 §, dvs böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Så pojken skulle inte dömts till påföljd i Sverige och då blir egentligen diskussionen om preskriptionstid överflödig.

Det påstått inträffade har även skett i Thailand, och enligt BrB 2 kap 2 § så krävs då för att en svensk domstol ska ha rätt att döma över handlingen att den misstänkte är svensk medborgare eller har sin vistelse i Sverige, samt att handlingen ska vara straffbelagd i det land den skett. Det görs dock undantag på kravet för dubbel straffbarhet för vissa sexualbrott mot barn. Så är den utpekade pojken inte svensk medborgare (han har ju utefter din fråga inte sin hemvist i Sverige) så är det ytterligare en punkt som skulle innebära att ett åtal i Sverige föll, om det inte redan hade fallit på de tidigare punkterna.

Modern kommer alltså inte att nå någon framgång med att få pojken åtalad i Sverige.

Hoppas detta var svar på din fundering!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (419)
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.
2020-07-27 En advokat glömde att överklaga
2020-07-22 Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång
2020-07-21 Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Alla besvarade frågor (82666)