Fråga om omhändertagande enligt LVU.

2017-04-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Mitt barnbarn har, från första stund då det togs ett omedelbart LVU, tagits ifrån sin mor, utan starka skäl och många lögner och förvridningar från kommunen.Nu har de fått vara tillsammans på ett utredningshem i snart 8 veckor och precis då Förvaltningsrättens dom kom, att tiden var för kort för att tro att min dotter har fungerade rutiner och kommer att hålla dessa och därför biföll de Nämndens vilja.Någon dag efter höll Kommunen ett möte med min dotter och berättade att de skulle placera hennes barn, utan sin mor, i ett annat hem. Får de verkligen göra så? Det är ju inte det bästa för mitt barnbarn, att ännu en gång behöva skiljas från sin moder!Vi behöver hjälp! Vi är helt i händerna på Kommunen och vi har inte gjort något fel. De straffar mitt barnbarn och mitt barn. De är oskyldiga! Fast de straffas hårt.MvhAnette Lundberg
SVAR

Hej Anette, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att det här har hänt ditt barn och barnbarn, jag ska försöka svara så gott jag kan!

Lagen om vård av unga
Det finns två fall där man kan tvångsomhänderta ett barn, antingen då det finns sådana brister i hemmet som gör att det finns risk att barnet ska skadas eller om barnet själv utsätter sig för fara på grund av missbruk eller brottslig verksamhet. Du kan läsa lagtexten här. Eftersom att ett beslut om LVU är ett stort ingrepp i den enskilde familjen så måste förvaltningsrätten göra ett noga avvägande innan de fattat sitt beslut.

Överklagande
Det ni kan göra nu är att överklaga beslutet om LVU. Det ska man göra inom tre veckor från det att din dotter fått ta del av beslutet. I er överklagan ska ni ha med följande:
Personnummer till både din dotter och hennes barn.Din dotters postadress.Telefonnummer till bostad, mobil och arbete.E-post adress.Andra förhållanden som rätten kan behöva få reda på

I överklagandet ska ni också skriva vilket beslut ni vill klaga på och de skäl ni vill åberopa för att beslutet ska ändras. Överklagan ska sedan skickas till den myndighet som meddelade beslutet om LVU.

Omprövning var sjätte månad
Socialnämnden är vidare skyldiga att ompröva beslutet om LVU var sjätte månad. Det betyder att nämnden, en gång i halvåret, ska se över beslutet och se om LVU-åtgärden fortfarande behövs. Annars ska omhändertagandet upphöra.

JO- anmälan
Vidare så kan du göra en JO-anmälan på den myndighet som behandlat ditt ärende. En JO-anmälan gör man om man anser sig blivit felbehandlad av myndigheten. Du kan läsa mer om en JO- anmälan här: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Hoppas mitt svar hjälpt dig lite!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94564)