Fråga om oenighet avseende försäljning av ärvd bostad

Vi är 3 syskon som nyligen mist våran mor och därmed ärvt hennes bostadsrätt. Mina syskon vill behålla bostaden i 2 år för att renovera upp den inför försäljning, men det är ingen idé som jag stöttar så jag har därmed erbjudit mina syskon att köpa ut mig, men dom vägrar. Hur gör jag nu? Kan mina syskon tvinga mig att vara delägare i vår mors bostad tills den är renoverad och klar eller hur går jag till väga för att få ut min lott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lag och tolkning av frågan

Din fråga rör försäljning av en samägd bostadsrätt. Jag tolkar din fråga som att ett arvskifte redan har skett. För att besvara din fråga kommer jag därmed att använda mig av samäganderättslagen. Den är tillämplig förutsatt att ni inte har avtalat något annat. Jag utgår ifrån att ni inte har gjort det.


Kan dina syskon vägra försäljning av bostaden?

Kort svar på frågan är nej, dina syskon kan inte vägra försäljning av bostaden. Det är nämligen så att en av delägarna till en samägd egendom kan kräva att den säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). För att kräva en försäljning gör du en ansökan till tingsrätten på den ort där egendomen, d.v.s. bostadsrätten, finns. Försäljningen kan hindras om dina syskon visar att det finns synnerliga skäl för att bostaden inte ska säljas (6 § samäganderättslagen). Det är dock ett väldigt högt ställt krav, det krävs ganska mycket för att nå upp till det kravet. Inget som du har nämnt i din fråga indikerar, enligt min uppfattning, på att synnerliga skäl föreligger. Det bör alltså inte finnas något hinder för att få till en tvångsförsäljning.


Med det sagt vill jag ändå rekommendera att ni försöker kommer överens. Detta eftersom man oftast får ett bättre pris vid vanlig försäljning än vid försäljning på offentlig auktion. Jag skulle rekommendera dig att nämna för dina syskon att du vill få ut din laglott och att tvångsförsäljning finns som sista utväg. Men att det är mer ekonomiskt fördelaktigt för de att antingen köpa ut dig eller att ni gemensamt säljer bostaden.


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dina syskon inte kan tvinga dig att vara delägare i bostaden i två år, utan du har en möjlighet att få till en tvångsförsäljning av bostaden.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”