Fråga om när en polis får söka igenom en persons bil samt vad som krävs för att någon ska dömas för drograttfylleri

2019-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag satt i en bil och var påverkad av narkotika, jag satt vid förarsätet och snackade med en kompis. Jag körde inte en cm när jag var påverkad. Då kom en polisbil med två poliser och visiterade mig och min kompis och sedan tog den ena mig till polisbilen och pratade, och den andra polisen började gå igenom bilen utan att informera/fråga mig om det. Sen tog de mig till akuten för urin och blodprov. Sedan omhändertog de mitt körkort. Jag har två frågor, får en polis gå igenom en bil hursomhelst? och min andra fråga är, om jag bara satt i en bil narkotikapåverkad, kan man då bli dömd för drograttfylleri?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1: När får en polis söka igenom någons bil?

En polisman får söka igenom någons bil i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap 3 § brottsbalken (BrB) (20 a § Polislagen).

För att polisen ska få genomsöka bilen räcker det att det kan antasatt ett sådant föremål kan påträffas, beviskravet är således lågt ställt. Det kan t ex vara så att ett tips kommit in till polisen. Viktigt att poängtera är att polisen inte har rätt att söka igenom en bil endast för att leta efter narkotika utan då måste det finnas ett förordnade om husrannsakan.

En husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe (en bil räknas som ett slutet förvaringsställe) om det finns anledning att anta att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts (28 kap 1 § rättegångsbalken, RB). Narkotikabrott är ett brott på vilket fängelse kan följa (1 § Narkotikastrafflagen). Även rattfylleri (drograttfylleri inkluderat) är ett brott på viket fängelse kan följa (4 § Trafikbrottslagen). Förordnade om husrannsakan ska vanligen meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten men om det föreligger fara för dröjsmål kan en polisman företa husrannsakan utan sådant förordnande (28 kap 4 & 5 §§ RB). Det skulle t ex kunna vara i en situation där åtgärden skulle vara utan betydelse om den inte kunde genomföras med en gång.

Nu vet jag inte exakt hur det gick till när eran bil blev genomsökt men om polisen märkt att du varit påverkad så skulle jag ändå säga att det förelegat en sådan situation då polisen haft rätt att både kroppsvisitera dig och söka igenom bilen. Polisen får kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap 11 § RB).

Fråga 2: Vad krävs för att bli dömd för drograttfylleri?

För att du ska bli dömd för rattfylleri krävs att du fört ett motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger. Om du endast suttit vid ratten utan att starta eller flytta bilen har du inte framfört fordonet och då har du inte begått brottet rattfylleri.

Om du har körkort finns emellertid, även om du inte kan dömas för rattfylleri, en risk att det återkallas. Så kan nämligen ske om det med hänsyn till ett brott som du gjort dig skyldig till kan antas att du inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap 3 § körkortslagen). Narkotikabrott (1 & 2 §§ Narkotikastrafflagen) utgör exempel på ett sådant brott som kan leda till återkallelse av körkortet.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (330)
2019-07-14 Är det lagligt att röka industrihampa?
2019-07-14 Bruka narkotika i Spanien
2019-07-12 Är det olagligt att förtära alkohol som minderårig?
2019-07-12 Vad blir straffet för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (71117)