Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande

2021-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, vi har en bostadsrätt och har hyrt ut den nu 2 år. vi bor uppe i Norrland nuförtiden. Min fråga är: Kan min frus son bo där från i höst som inneboende? Hur mycket måste min fru var i lägenheten för att det ska räknas att hon använder den som sin? //Tack Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadsrätter återfinns bl.a. i bostadsrättslagen.

Det är tillåtet att ha någon inneboende utan tillstånd under förutsättning att det inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen (7 kap. 8 § bostadsrättslagen). Frågan är hur mycket din fru måste vara i lägenheten för att det inte ska anses utgöra en andrahandsuthyrning. Om det är en andrahandsuthyrning krävs att styrelsen ger sitt samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen).

Avgörande om lägenheten är upplåten för självständigt brukande eller ej

Det avgörande om en upplåtelse utgör partiell sublokation (inneboende) eller total sublokation (andrahandsuthyrning) är huruvida bostadsrättshavaren har upplåtit lägenheten till annan för självständigt brukande eller inte.

I tidigare praxis har domstolarna lagt stor vikt vid hur stor del av lägenheten som den till vilken lägenheten har upplåtits haft tillgång till. I NJA 2001 s. 241 del II övernattade en bostadsrättshavare i lägenheten någon gång i månaden och besökte lägenheten några gånger i veckan. Vid besöken utnyttjade bostadsrättshavaren köket och ett undantaget rum, han fick även post till lägenheten. HD ansåg att hyresgästen inte hade rätt att självständigt utnyttja lägenheten och att bostadsrättshavaren inte kunde anses ha upplåtit hela lägenheten. Detta var alltså en godkänd inneboendesituation.

För att det ska vara en inneboendesituation och inte en andrahandsupplåtelse krävs alltså att din fru ska behålla kontroll över lägenheten. Hon ska kunna komma och gå som hon vill (ex. inte meddela den inneboende att hon kommer). Det finns ingen konkret regel om hur mycket tid som krävs, en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Jag kan därmed inte ge dig ett mer konkret svar än att hänvisa till den praxis som HD fastslagit.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96436)