Fråga om muntligt avtal om köp av bostadsrätt är bindande

2015-05-24 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag hade i går ett muntligt avtal med mäklare i köp av bostadsrätt. Säljaren hade accepterat mitt bud. Vi hade bestämt tid för att se bostaden i dag klockan 16.00 för att sedan åka direkt och skriva kontrakt. Detta avtal har brutits då mäklaren ringde i går fem timmar efter att det muntliga avtalet ingåtts och berättade om att det nu fanns ett nytt bud på bostaden. Mäklaren är mitt vittne i att avtal ingåtts. Har jag rätten på min sida? Hur ska jag formulera mig gentemot mäklare och säljare (och även den andra budaren) i dag då vi ses kl. 16.00 för titt och kontraktsskrivning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid överlåtelse av bostadsrätt uppställs i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen vissa formkrav, som måste vara uppfyllda för att ett köpeavtal ska vara giltigt. Först och främst krävs att köpehandlingen har upprättats skriftligen och vidare krävs att den är undertecknad av såväl köpare som säljare. Till sist måste det också anges i köpehandlingen vilken lägenhet som köpet avser och vilket pris som köparen och säljaren har kommit överens om.

Mot bakgrund av den i frågan givna informationen så innebär det följaktligen att du inte har träffat ett rättsligt bindande avtal om köp av bostadsrätten med mäklaren. Bundenhet uppstår alltså inte förrän ovan nämnda krav är uppfyllda.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1046)
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?
2020-06-28 Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?
2020-06-28 Köpa bostad med olika delar kontantinsats

Alla besvarade frågor (81674)