Fråga om möjlighet att väcka talan i och med det förstärka laglottsskyddet

2016-03-23 i Laglott
FRÅGA
Hej! Kan en dotter till den avlidne häva ett gåvobrev då hon anser sig ha rätt till sin del av den avlidnes fastighet
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

I egenskap av arvlåtarens barn utgör du dennes bröstarvinge. Som bröstarvinge är man den som först ärver arvlåtaren (såvida denne vid bortgången inte var gift med din andra förälder, då ärver du istället vid dennes bortgång, jfr ÄrvB 3:1), ÄrvB 2:1.

Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva din laglott. Laglotten utgör hälften av vad du skulle ha ärvt, såvitt inget testamente förelegat. Som exempel kan föreställas att din förälder var ogift och du var dess enda barn. Om kvarlåtenskapen uppgått till 100 tkr, hade din laglott utgjort 50 tkr. Således skulle arvlåtaren enbart kunna testamentera bort 50 tkr av hela dess kvarlåtenskap, ÄrvB 7:1.

Om arvlåtaren under livstiden gett bort egendom under sådana villkor att gåvan kan vara att likställa med ett testamente, kan du föra talan om att ur denna egendom utfå åtminstone din laglott, det s.k. förstärkta laglottskyddet. För möjlighet att göra denna rätt gällande måste du väcka talan inom ett år från dess att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, ÄrvB 7:3.

Behöver du fortsatt hjälp med att avgöra huruvida din laglott har kränkts och, eftersom tidsrymden är knapp, väcka talan för möjlighet att utfå din laglott är du välkommen att kontakta oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (804)
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid
2020-12-30 Kan man minska särkullbarns arv?

Alla besvarade frågor (88160)