Fråga om möjlighet att begära ett förordnande om boutredningsman

FRÅGA
Jag och mitt syskon är de enda arvtagarna och enligt testamentet så ärver vi hälften var. Då jag har förstått att enligt bouppteckningen så ska en utav oss sköta dödsboet. Om jag inte är säker på att mitt syskon har helt oskyldiga tankar kring hur detta kan skötas och misstanke finns att denne kan hitta på en massa tok med det som än finns kvar som lösöre.Om mitt syskon köper saker i dödsboets namn och sköter betalningar och ska sedan även göra deklarationen. Har jag rätt att få insyn i detta och ha koll på att det är riktigt?När sedan arvskiftet ska göras, kan jag då be ett ombud att hjälpa mig? Rädd att jag kommer bli lurad.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Eftersom du i egenskap av arvinge även är dödsbodelägare så har du en möjlighet att begära att en boutredningsman ska förordnas för att sköta förvaltningen av dödsboet. Det är rätten som kommer att avgöra vilken boutredningsman som tillsätts, däremot har dödsbodelägarna att föreslå vem eller vilka möjliga personer de skulle önska bli utsedd, jfr ÄrvB 19.1 och 3.

En dödsbodelägare kan själv ansöka om att förordnas till boutredningsman men då fordras att denne har den insikt och kunskap som utredningen av dödsboet kräver. Även om ditt syskon skulle förordnas som boutredningsman så skulle detta i egenskap av sådan vara pliktig att ersätta skada som uppsåtligen eller vårdslöst vållats någon vars rätt är beroende av utredningen, dvs. i detta fall din arvsrätt., jfr ÄrvB 19:18.

Känner du att du behöver hjälp att begära att en boutredningsman förordnas är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85217)