Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser

2020-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga om inneboende. Jag funderar på att resa utomlands (6 månader). Därefter kommer jag att komma tillbaka till Sverige. Kan jag hyra ut ett rum eller flera i min lägenhet till en inneboende under dessa 6 månader som jag är bortrest? Eller räknas det som att jag måste hyra ut min lägenhet till andrahandsuthyrning. Vilken passar bäst i min situation? Inneboende eller andrahandsuthyrning? Måste jag fråga om lov från hyresvärden om det är inneboende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte om det är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men eftersom du nämner hyresvärden utgår jag från att det är en hyresrätt, vilket gör 12 kap. jordabalken tillämplig.

Om du ska vara bortrest i sex månader och ha inneboende i din lägenhet kan detta betraktas som en upplåtelse i andra hand, vilket kräver samtycke av hyresvärden, 12: 39 JB, eller hyresnämndens tillstånd, 12:40 JB.

Det avgörande för om något ska betraktas som upplåtelse jämfört med inneboende är om lägenheten är upplåten till någon annan för självständigt brukande. Om inneboende har tillgång till hela lägenheten och där du som förstahandshyresgäst inte har uppsikt över lägenheten övergår förhållandet till en upplåtelse i andra hand som avses i 12:39 JB, vilket är otillåtet utan samtycke/tillstånd, och utgör ett förverkandegrund enligt 12:42 pt 3 JB, som kan leda till att du förlorar hyresrätten.

Mot bakgrund av de omständigheter du nämner bör du försöka hyra ut din lägenhet i andra hand efter samtycke från hyresvärden, eller tillstånd från hyresnämnden. För att få tillstånd av hyresnämnden krävs det att hyresgästen har beaktansvärda skäl på grund av de förhållanden som anges i 12:40 2 st 1 pt JB. I ditt fall är det fråga om en längre utlandsvistelse, vilket kan utgöra ett beaktansvärt skäl enligt första punkten.

Du bör i första hand söka samtycke från hyresvärden. Oftast brukar hyresvärden gå med på det om det faller under några av de skäl som anges i 12:40 JB. Om du inte lyckas få samtycke kan du vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd. Nackdelen med att söka tillstånd från hyresnämnden är att det kan ta tid att få saken prövad.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1804)
2020-11-29 Uppsägning av hyreskontrakt innan tillträdet pga omfattande mögelskador
2020-11-29 Städning efter dödsfall?
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (86690)