FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott05/03/2016

Fråga om laglott vid testamentering

Har ett testamente (vi har särkullebarn) en strof står det -förordnar härmed att kvarlåtenskapen efter mig skall tillfalla hustrus namn med fri förfoganderätt..... innebär detta att man är skyddad från laglotten?

Hur mycket är laglotten? Kan skriva så att inget utgår?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

När det kommer till arv och testamente utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Som bröstarvinge (dvs. arvtagares barn) har man alltid rätt till laglott. Laglotten utgör hälften av den arvsandel som annars hade utgått till bröstarvingen enligt den totala arvsmassan genom antalet bröstarvingar, jfr ÄrvB 7:1. Laglottens storlek kommer därför att vara beroende av storleken på den totala arvsmassan efter dig. Har du exempelvis en total realiserad förmögenhet, tillika arvsmassa, om 300’ och tre barn, utgör 50’ deras respektive laglott.

I ÄrvB 3:1 framgår rätt för efterlevande make att med fri förfoganderätt först ärva den avlidne. Denna rätt är dock inskränkt vad gäller särkullsbarn. Dessa har genom ÄrvB 3:9 rätt att vid frånfälle utfå sin laglott direkt från dödsboet – såvida att arvsmassan överstiger fyra basbelopp.

I händelse av bortgång måste dock bröstarvinge mot ett testamente där utfående av laglott inte iakttagits begära jämkning av testamentet för att uppnå detta. För detta har bröstarvingen sex månader på sig efter bortgången, jfr ÄrvB 7:3.

Jämkas inte laglotten vid det tillfället har bröstarvinge istället rätt att utfå s.k. efterarv efter det att den efterlevande makan i sin tur har gått bort, jfr ÄrvB 3:2.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare