Fråga om laglott vid bodelning av fyra särkullbarn

Min mamma och hennes man har två särkullsbarn var. Vad jag förstått har de äktenskapsförord om enskild egendom. De har upprättat testamente om att de ärver hälften av varandra. Nu pratar de om att de vill be oss fyra barn att avstå vårt arv om en av dem skulle gå bort före den andre.

Om vi skulle gå med på det och min mamma skulle gå bort först, hur blir arvet fördelat den dagen hennes man dör?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarn har rätt till sin laglott direkt efter sin förälders bortgång. Detta framgår av 3:1 ÄB. Denna rätt kan särkullbarn avstå ifrån. Om särkullbarn väljer att avstå från sin laglott får den vänta tills den efterlevandes bortgång, vilket betecknas som att särkullbarn har rätt till efterarv, 3:9 ÄB. Kvarlåtenskapen som annars skulle tillfalla särkullbarn tillfaller därför den efterlevande maken med friförfogande rätt.

När din mamma avlider har du och ditt syskon rätt till ¼ vardera av hennes kvarlåtenskap. Detta beror på att hälften av hennes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken och den andra hälften delar du och ditt syskon på. Detta framgår av 7:1 ÄB.

Om vi nu utgår, såsom du gör gällande i din fråga, ifrån att du och ditt syskon väljer att avstå från er laglott när er mamma avlider, skulle det innebära att du och ditt syskon har kvar er lott på ¼ vardera av hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Detta beror på att den andra hälften tillfaller den efterlevande makes särkullbarn. Sammanfattningsvis blir din och ditt syskons laglott 1/8 av den efterlevande makens hela kvarlåtenskap.

Med vänlig hälsning,

André TitoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”