Fråga om laga självtäkt

FRÅGA
Vad gäller i straffrättsligt hänseende om cykeln tillfälligt parkerats av en person som köpt cykeln i god tro?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag förutsätta att det är den person som först ägde den parkerade cykeln, som tar tillbaka den. Vi kan kalla denne person "ägare 1".

Om ägare 1 skulle återta en cykel, som tidigare varit dennes, från ägare 2 (som köpt den i god tro) begår ägare 1 självtäkt, 8:9 Brottsbalken. Ägare 2 har inget begränsat skydd för sin besittning, cykeln är ju trots allt köpt i god tro. Ägare 1 får istället driva en s.k. vindikationstalan mot ägare 2 enligt godtrosförvärvslagen och få tillbaka sin cykel på laglig väg.

Skulle det vara så att ägare 2 istället stulit cykeln från ägare 1, varpå ägare 1 ser sin cykel stå parkerad en tid senare och väljer att ta tillbaka den, begår denne självtäkt, 8:9 Brottsbalken. Ägare 1 förväntas nämligen låta rättsväsendet sköta saken och inte ta lagen i egna händer, en polisanmälan uppnår (åtminstone i teorin) samma sak som att ta tillbaka cykeln på eget bevåg.

Det finns ett undantag till dessa regler, s.k. laga självtäkt, när det är giltigt att på eget bevåg återta cykeln. Detta gäller i de fall gärningspersonen tas på bar gärning. Det gäller alltså omedelbart när gärningen sker. I den juridiska litteraturen har det konstaterats att ägare 1 åtminstone måste ha kontinuerlig uppsikt över gärningspersonen. Det går alltså inte att stöta på samma gärningsperson en timme senare och då ta tillbaka cykeln, se 14 § BRP.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (642)
2020-10-26 Är det olagligt att ta föremål från soptunnor?
2020-10-26 Får en ordningsvakt kroppsvisitera mig? Är jag skyldig att anmäla ett brott jag har sett?
2020-10-26 Är försök till stöld straffbart?
2020-10-24 bil man lämnat in för reparation används för brott

Alla besvarade frågor (85407)