FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/10/2022

Fråga om laga förfall och återställande av försutten tid vid försummelse från ombud

Hej! Jag har en närstående till mej som vara advokat missade datum för överklagan medans klienten satt häktad. Därmed så var klienten utom kontroll för att kunna ta tag i det med sina egna händer. Jag har läst i brottsbalken om lagen förfallit och undrar om detta kan räknas som under den kategorin? Eftersom att han satt häktad och inte kunde styra varken det ena eller de andra själv och förlitade sig på att hans advokat.

Lawline svarar


Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Frågor om överklagan och laga förfall går det att hitta svar på i rättegångsbalken som du kan hitta (här).  

Vad utgör laga förfall? 

Laga förfall är en möjlighet till att bli ursäktad för att under en rättegång ha missat att fullgöra en förpliktelse (32 kap. 8 § första stycket Rättegångsbalken). Vad som ska ha blivit “fullgjort” kan vara vilken förpliktelse som helst under en rättegång och omfattar även att inte överklaga i rätt tid. För att laga förfall ska anses föreligga måste rätten anse att parten haft en “giltig ursäkt” för att inte fullgöra sina förpliktelser (32 kap. 8 § första stycket Rättegångsbalken). Det kan handla om sjukdom eller någon annan omständighet som rätten finner ursäktlig. Laga förfall gäller också för partens ombud. Har exempelvis ens försvarare blivit väldigt sjuk och inte kan inställa sig vid förhandlingen utgör detta en giltig ursäkt (32 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken).  

När det kommer till laga förfall på grund av att ens ombud har agerat försumligt, exempelvis genom att inte överklaga i rätt tid för att hen räknat fel på dagarna eller helt missat att överklaga har Högsta domstolen sagt att giltig ursäkt inte föreligger (Se NJA 1956 s. 31). Utan om ens ombud har missat att fullgöra en förpliktelse måste det finnas en giltig ursäkt för hans miss, exempelvis att ombudet har varit väldigt sjuk. Detta kanske ses lite hårt mot den enskilde som förlitar sig på sitt ombud, men om detta skulle utgöra en giltig ursäkt skulle det kunna användas för att kringgå alla förpliktelser under en rättegång.

Återställande av försutten tid 

Om det ändå kan tänkas föreligga laga förfall så behöver din vän omgående ansöka om återställande av försutten tid till hovrätten (58 kap. 11 § Rättegångsbalken). Vad som avses med återställande av försutten tid är att en tidsfrist för att överklaga ett domslut återställs och kan således överklagas på nytt. För att kunna återställa tiden måste parten haft laga förfall och skickat in ansökan om försutten tid senast tre veckor efter att laga förfall inte längre föreligger (58 kap. 12 § Rättegångsbalken). Ett exempel är att en part har varit väldigt sjuk och under den tiden missat att överklaga ett domslut eller ett beslut, när parten sedan blir frisk har hen tre veckor på sig att ansöka om återställande av försutten tid. Överklagan ska som sagt ske till hovrätten och ska innehålla: 1. Den dom som ansökan avser, 2. Anledningen till ansökningen, 3. Bevisningen som ska åberopas och 4. Signatur av sökande eller dennes ombud (58 kap. 5 § Rättegångsbalken). 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo