Fråga om kraven på samboavtals utformning

FRÅGA
Hej,Jag undrar vad som måste stå med i ett samboavtal för att det ska vara giltigt? Som jag förstått det behöver det inte vara bevittnat, så räcker det med namn, datum, personnummer och "Vi vill avtala bort sambolagens bodelningsregler"?(I vårt fall köper ena parten lägenheten och alla stora möbelinköp.)Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till och börja med kan nämnas att det av 8 § sambolagen (se här) framgår att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap, om någon av samborna begär det. Det som då ska fördelas mellan samborna i bodelningen är samboegendomen. Enligt 3 § samma lag utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.

Den ovan angivna ordningen kan dock undvikas genom ett sådant samboavtal som du nämner, vilket framgår av 9 § sambolagen. För att ett sådant avtal ska vara giltigt uppställs i 9 § andra stycket vissa formkrav. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, och precis som du anger i frågan krävs inte någon bevittning. Värt att nämna kan också vara att samboavtalet INTE, till skillnad från ett äktenskapsförord, måste vara registrerat hos skatteverket för att gälla.

Lagen ställer däremot inga särskilda krav på samboavtalets materiella innehåll, d.v.s. på vad som faktiskt ska stå i avtalet. Det naturliga är att ni i avtalet kommer överens om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att inkomma med ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2658)
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?
2020-07-08 Måste vi ha ett samboavtal för att skuldebrevet ska gälla?

Alla besvarade frågor (81796)