Fråga om konungens straffrättsliga immunitet

FRÅGA
Om kungen skulle börja att begå mord. Skulle han då bli dömd eller skulle han kunna fortsätta att mörda och ändå vara kung?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

De mest fundamentala bestämmelserna rörandes statschefen; konungen, konstitueras av vår grundlag och framgår i Regeringsformens (RF) 5 kap.

I RF 5 kap. 8 § framgår att konungen inte kan åtalas för sina gärningar, vilket innebär att denne åtnjuter straffrättslig immunitet. Av RF 10:14 framgår att denna immunitet inte gäller med anledning av brott gentemot den s.k. Romstadgan. I Romstadgan föreskrivs de internationella brott som avgörs i internationella brottmålsdomstolar, för vilka alla stater anslutna till denna stadga har en plikt och skyldighet att lagföra varje brott beskrivet i denna. Ett sådant brott är t.ex. folkmord.

Rent teoretiskt skulle konungen åtnjuta straffrättslig immunitet även om denna begått ett allvarligt brott. Att statschefen där och då inte skulle kunna dömas är en sak. Därefter tror jag att folket skulle säga sitt och förmodligen få statschefen utbytt om så hade varit fallet.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll