Fråga om kapitalvinst- och stämpelskatt vid överlåtelse av hälften av en fastighet

2016-12-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag och min bror har fått en sommarstuga i gåva av vår far, om jag köper min brors halva så jag blir ägare av hela fastigheten, skall han då betala skatt ( 22%) på summan jag ger honom, eller är en sådan överlåtelse skattebefriad?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

I mitt svar utgår jag från att du med sommarstuga menar ett hus med tillhörande mark, d.v.s. en fastighet.

Om det pris du betalar för din brors halva av fastigheten understiger taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten det år då du och din bror kommer överens om att överföra fastighetshalvan till dig kommer denna överlåtelse att ses som en gåva varför överlåtelsen blir kapitalvinstskattefri. Om det pris du betalar för din brors halva av fastigheten motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten det år då du och din bror kommer överens om att överföra fastighetshalvan till dig kommer dock överlåtelsen att ses som ett köp varför din bror då kommer att kapitalvinstbeskattas för den vinst han gör på att sälja sin halva till dig. Din brors vinst utgörs då av den ersättning han får av dig för fastighetshalvan minus 50 % av de kostnader som er far haft för att köpa / bygga fastigheten. 22/30-delar av denna vinst kommer att beskattas med 30 % kapitalvinstskatt (förenklat sagt kommer skatten att uppgå till 22 % av vinsten).

Därtill bör något sägas om eventuell stämpelskatt som kan utgå för dig om du köper din brors halva av fastigheten. Om den ersättning som du betalar din bror för hans halva av fastigheten understiger 85 % av taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten året innan det år då du söker lagfart kommer överlåtelsen av fastighetshalvan att ur ett stämpelskatteperspektiv ses som en gåva varför ingen stämpelskatt utgår utan endast en expeditionsavgift på 825 kr kommer att utgå för att registrera att du blivit ägare till din brors fastighetshalva. Om den ersättning som du betalar till din bror motsvarar eller överstiger 85 % av taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten året innan det år då du söker lagfart kommer dock överlåtelsen av fastighetshalvan att ur ett stämpelskatteperspektiv ses som ett köp varför du kommer att behöva betala stämpelskatt för överlåtelsen av fastighetshalvan till dig. Därtill behöver du betala en expeditionsavgift om 825 kr för att du ska bli registrerad som ägare på din brors halva av fastigheten, se 5, 8 och 9 §§ Stämpelskattelagen för närmare information om hur mycket stämpelskatt ni kan komma att behöva betala om överlåtelsen av din brors halva av fastigheten till dig ur ett stämpelskatteperspektiv ses som ett köp.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll