Fråga om jämkning av testamente vid laglottskränkning

2016-03-11 i Laglott
FRÅGA
Angående arv:Om en, av flera syskon, kränker laglotten med ett testamente, upprättat i lönndom så de övriga syskonen är ovetande och testamentet framkommer först när fördelningsproceduren av arv skall ta sin början. Fråga:Går ett sådant testamente att påverka tillbaks till gällande laglott eller är det juridiskt korrekt och lagenligt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv besvaras genom Ärvdabalken (ÄrvB).

När en bröstarvinges laglott har kränkts har denne rätt att inom sex månader från dess att denne tagit del av testamentet rätt att påkalla jämkning av testamentet för utfående av sin laglott. Görs inte detta inom sex månader går denna rätt förlorad såvida laglotten inte kränkts genom att den avlidne under sin livstid gett bort egendom i sådan grad att laglottskränkning uppstått. Då är istället tiden för påkallande av jämkning 1 år, ÄrvB 7:3-4.

Behöver du hjälp att föra en klandertalan för utfående av laglott då tiden för detta kan vara knapp rekommenderar jag att du snarast kontaktar en jurist. Vi här på Lawline är alltid behjälpliga och kan nås snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (742)
2020-06-06 Kan jag åberopa det förstärkta laglottsskyddet?
2020-06-03 Får barnbarnens laglott kränkas genom gåva eller testamente?
2020-05-31 Testamentera bort laglott och styra arv
2020-05-29 ​Hur får man ut sin laglott?

Alla besvarade frågor (80714)