Fråga om istadarätt efter bröstarvinge

2016-03-08 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Om en morförälder går bort och jag som barn är bröstarvinge , har då mitt tidigare bortgågna syskons barn rätt att ta del av arvet istället för denne?
SVAR

Hej och tack för att du valt Lawline för att besvara din juridiska frågeställning!

När det kommer tills arvssituationer utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Av din frågeställning förvirras jag av att du använder ordet ”morförälder” då det för mig innebär motsvarande mormor eller morfar. Eftersom du konstaterar att du är bröstarvinge, och att det är ditt bortgångna syskons barn som istället för ditt syskon kan tänkas ärva utgår jag därför ifrån att du med ”morförälder” menar förälder.

När någon avlider är det som du konstaterat förutsatt att den avlidne inte var gift, dennes bröstarvingar, dvs. dennes barn, som ärver denna, ÄrvdB 2:1. Är det så att en bröstarvinge avlidit men denna i sin tur haft barn inträder istället dennes barn i egenskap av arvinge genom s.k. istadarätt vilket framgår av ÄrvdB 2:1 stycke 2. Hade syskonet flera barn kommer de få lika stora delar var av den del av arvet som ditt syskon skulle ha ärvt, enligt den s.k. stirpalgrundsatsen.

Ovan beskrivet arvsfördelningsförfarande utgår ifrån att den avlidne inte har kvarlämnat något testamente.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (407)
2020-11-29 Ärva efter pappa som avlidit utomlands
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?
2020-11-13 Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?

Alla besvarade frågor (86732)