Fråga om indrivande av en förfallen skuld mellan privatpersoner

Hej, min exsambo och jag separerade i september 2011 och jag flyttade ur vårt gemensamma hem.

Min exsambo ville att jag skulle skriva ett gåvobrev där jag gav bort min hälft av det hus vi byggt 2006 och där vi satte in gemensam vinst från ett tidigare hus vi gemensamt stått som ägare för.

Då jag tyckte detta kändes fel vände jag mig till en advokat som tog på sig uppdraget att förätta ett Bodelningsavtal.

Resultatet av detta avtal blev att min exsambo senast den 2012-04-30 skulle utge hälften av den vinst vi hade i fastigheten efter att lån, framtida mäklararvode, reavinstskatt osv dragits ifrån. Med andra ord var han skyldig mig 167.397kr.

120.000kr fick jag 2012-03-06 då huset skrevs över, resterande 47.397kr kunde han inte betala då. Muntligt gav jag honom löfte om att betala av på en 3-års period dvs senast 2015-03-06.

Jag har ännu inte fått någon avbetalning från denna skuld efter fyra år. Har tagit upp det men fått till svar att han inte är skyldig mig de pengarna trots att jag hänvisat till bodelningsavtalet som han skrivit under. Har inte vågat driva detta för hårt då jag är rädd att det går ut över de 2 barn vi har delad vårdnad över.

Jag känner att jag måste ta tag i detta då jag är ensamstående och behöver pengarna för mitt o barnens levene. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag är glad att kunna hjälpa till i den här typen av ärenden och hoppas att jag lyckas besvara detta begripligt. För besvarandet av din fråga kommer jag att tillämpa Skuldebrevslagen (SkbL), Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) och Räntelagen (RL).

Av allt att döma har du en giltig penningfordran på din exsambo. Du har muntligen avgivit ett löfte om en avbetalningsplan där fordran senast skulle betalas 2015-03-06 och därmed senast då får anses vara förfallen till betalning, SkbL 5 §.

När en fordran är förfallen till betalning har du rätt att på fordran utfå s.k. legal dröjsmålsränta. Sådan ränta beräknas från dagen från den avtalade förfallodagen, dvs. 2015-03-06, RL 3 §. Räntefoten för legal dröjsmålsränta är referensräntan med tillägg av åtta procentenheter, RL 6 och 9 §§. Eftersom referensräntan för närvarande uppgår till 0 % är således hela den legala dröjsmålsräntan för närvarande 8 %. Detta innebär att din fordran från och med 2016-03-06 istället uppgår till 51 118,76:-.

Jag förstår att du inte vill göra en stor sak utav det här med hänsyn till era gemensamma barn. Dessvärre kan det vara svårt att utfå en skuld utan att begära hjälp från myndigheter och rättsliga instanser. Jag vill därmed påminna dig om att ekonomiska förhållanden mellan dig och din exsambo inte har en direkt rättslig koppling till era barn, annat än att de kan komma att drabbas såvitt din exsambo väljer att inte betala skulden och du då väljer att gå vidare ytterligare.

Det första du kan göra är att ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos kronofogden, BFL 2 §. De kommer då att söka din exsambo för inbetalning av skulden. Denne kommer då ha möjlighet att yttra sig och avge sin inställning till skulden, varvid denne kan välja att acceptera skulden eller bestrida den, jfr BFL 31 och 37 §§. Accepterar exsambon skulden kommer kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag, i vilket det kommer framgå att din exsambo är skyldig att betala dig pengarna, BFL 42 §. Bestrider denne istället skulden ska Kronofogdemyndigheten överlämna ärendet till domstol, BFL 33 §.

I domstol kommer det i sådant fall innebära att du kommer behöva lägga fram bevisning för skuldens existens, i förevarande fall det tidigare ingångna bodelningsavtalet, som genom att ha betalat en del av exsambon tycks ha accepterat. Domstolen kommer även att fästa vikt vid skuldens förfallotid, vilket per er muntliga överenskommelse såvitt denna är riktig framgår ovan.

Såvitt Kronofogden meddelat utslag eller du får en dom från domstol i vilken betalningsskyldigheten fastslagits har du att vidta ytterligare åtgärder för att din exsambo ska betala, såvitt denne fortfarande bestrider betalningsskyldighet.

Dels kan du begära utmätning av din exsambos egendom. I sådant fall kommer Kronofogdemyndigheten gå in och beslagta egendom som senare kommer säljas. De medel som inflyter genom försäljningen kommer att gå åt till att betala skulden till dig. Detta kallas för en särskild exekution. Såvitt din skuld härigenom blir betalad är detta den lindrigaste formen av åtgärd.

Det kan även vara så att exsambons medel trots utmätning av egendom inte räcker till. I ett sådant fall har du kvar att begära din exsambo i konkurs, s.k. generalexekution. Genom vilket underlag för beräknande av dennes totala egendom kommer att utvidgas och på så sätt möjliggöra lösgörandet av mer medel. Detta förfarande kan dock komma att ha störst inverkan på era gemensamma barn.

Att driva in en skuld är inte helt enkelt. Det kan även vara så att det kan uppfattas som tämligen bryskt att använda myndigheternas hjälp för detta. Men ibland, särskilt när man är beroende av medel som rättmätigen är ens egna, kan det vara så att man inte har något annat val.

Behöver du hjälp för att gå vidare med indrivandet av den här skulden är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”