Fråga om inbördes testamente kan inskränka bröstarvinges rätt till arv

2015-11-29 i Testamente
FRÅGA
Min särbo och jag planerar att köpa ett gemensamt boende. Vi har båda vuxna barn sedan tidigare. Vi skulle vilja, att om ena parten dör, den andre skall få disponera bostaden tills han eller hon dör eller bestämmer sig för att flytta och att därefter bodelning sker. Är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din särbo vill upprätta ett inbördes testamente där ni ger varandra rätt att disponera bostaden fram tills någon dör eller flyttar och att arvsskiftet sker därefter.

Enligt rådande praxis (NJA 1983 s. 587) stadgas det att om ett testamente inskränker med en rättighet för någon annan att ta del av egendomen (bostaden) har bröstarvingen rätt att få ut sin laglott i annan egendom, som denne fritt kan råda över.

Bröstarvingarna (era barn) har enligt 7 kap. 5 § ärvdabalken rätt få ut sin laglott av den delen av kvarlåtenskapen om de begär det. Detta förutsätter att de verkligen vill få sin del (laglott) av arvet. De kan självklart vänta med att få ut sin del av arvet och istället få det då båda föräldrarna har avlidit. Lagen finner du: här

Avslutningsvis kan det nämnas att det är möjligt för er att upprätta ett inbördes testamente där ni bestämmer hur bostaden ska disponeras. Däremot kan man inte avtala bort bröstarvingarnas rätt till att ärva efter er.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86869)