Fråga om hur gemensam barn kan ärva före make och särskullsbarn

Hej!

Jag är sambo och vi har ett gemensamt barn, en son.

Min fästman har sedan tidigare en dotter från ett annat förhållande.

Nu funderar vi på att gifta oss.

Min far har väldigt mycket pengar och när han dör är det jag som ärver dessa. När jag dör ska vår son ärva dessa, dvs inte min eventuella make.

Vad krävs för papper för att det ska bli så här? Jag vill inte att vår son ska behöva dela arvet efter mig och sin morfar med sin halvsyster.

Finns det några nackdelar att gifta sig med dessa förutsättningar?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

För att din son ska ärva kvarlåtenskapen efter sin morfar efter din bortgång kan din far upprätta ett testamente med villkoret om att den egendom du ärver ska vara din enskilda, s.k. enskild egendom. Ärver du inte din far med villkoret om att kvarlåtenskapen ska vara enskild egendom kan du och din eventuella make upprätta ett äktenskapsförord om att kvarlåtenskapen efter din far ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 § 1 p äktenskapsbalken). Ingår ni äktenskap ingår den enskilda egendomen inte i bodelningen vid din bortgång, och delas därmed inte med din eventuella make vid bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Efter det att bodelningen skett ska kvarlåtenskapen efter dig fördelas mellan dina arvtagare. Efterlevande make ärver framför gemensamma barn även om det är enskild egendom (3 kap. 1 § ärvdabalken), såvida du inte förordnar ett testamente om att din son ska ärva kvarlåtenskapen efter sin morfar.

En efterlevande make har dock enligt den s.k. basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken) alltid rätt att få ut fyra prisbasbelopp (178 000 kr för år 2015) ur kvarlåtenskapen efter den andre makes död. Denna regel går före testamente. I denna summa räknas in eventuell enskild egendom den efterlevande maken har och det värde denne erhåller genom bodelning. Din son blir då efterarvinge till den kvarlåtenskap din eventuella make erhållit efter dig och får ut sitt efterarv då din eventuella make går bort. Den kvotdel av din eventuella makes förmögenhet som består av efterarv ärvs med fri förfoganderätt, vilket innebär att din eventuella make inte får testamentera bort det. Den kvotdelen har din son rätt till då din eventuella make går bort. Kvotdelen beräknas genom att ta den del din eventuella make ärvt efter dig genom din eventuella makes sammanlagda förmögenheten efter denne fått arvet.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har flera frågor.

Vänliga hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000