Fråga om handling vid missbruksfall

2017-11-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Du arbetar som socialsekreterare och får in en anonym anmälan om missbruk. Det rör sig om en 19- årig kvinna, Sara, som röker heroin och hoppade av gymnasiet för fyra månader sedan. Hon har, enligt anmälarens uppgift, även setts på prostitutionsstråket i staden vid flera tillfällen.Dagen efter det att anmälan kommit in till förvaltningen blir du uppringd eftersom polisen omhändertagit Sara då man funnit henne medvetslös av en överdos narkotika i parken. På akuten konstateras att Sara har flera stickmärken med allvarliga infektioner i, men hon vägrar stanna kvar på sjukhuset för att få dessa tillsedda och hon vägrar vård överhuvudtaget, då även missbruksbehandling erbjuds. Sara berättar för läkare att hon tidigare haft en samtalskontakt med en kurator på gymnasieskolan där hon gick, men att denna avslutades när Sara hoppade av skolan.a) Vad skall läkaren göra i ett sådant skede?b) Hur skall du som socialsekreterare agera i förhållande till den anonyma anmälan och det senare telefonsamtalet?c) Kan Sara bli omhändertagen för tvångsvård på grund av sitt missbruk och i sådana fall på vilka grunder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är formulerad och utges för att vara en skoluppgiftsfråga så kan jag tyvärr inte besvara den då den strider mot våra användarvillkor.

Jag hoppas att du lyckas lösa frågan!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?