Fråga om hämtning till polisförhör av person med psykisk sjukdom

Hejsan! Jag har blivit inkallad till ett polisförhör nästa vecka 28/9 men jag mår så dåligt psykiskt så jag vet inte om jag orkar gå på detta , blev kallad i februari i år men då låg jag på sjukhuset pga covid. Nu ringer polisen o hotar om jag inte kommer då kommer dom o hämtar mig. Jag är psykiskt sjuk o har läkarintyg på det o sen har jag post covid o har tappat lite närminne . Kan man lämna ett läkarintyg in till polisen att man mår så dålig psykiskt att man kan komma på förhör??? Nu fick jag ett stress påslag med ångest o är väldigt orolig för detta!

Lawline svararHej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Gällande rätt 

  • Allmänt

Din fråga är mycket intressant och du flyter en problematik gällande förhör under förundersökningen. I rättegångsbalken 23 kap. 6§ står stadgat att en person får förhöras är den som tros kunna ge upplysningar av betydelse för utredningen. Själva förhöret är viktigt i bevissäkringssyfte. Polisen behöver få uppgifter och upplysningar för att kunna bedriva utredningen framåt och om polisen har gjort den bedömningen att du tros kunna ge uppgifter som har betydelse för utredningen har du en skyldighet att bistå med detta. Det som däremot är viktigt att ha med sig är att olika regler blir aktuella beroende på vilket syfte som polisen vill höra dig - är du misstänkt? målsägande? eller vittne? Om du är misstänkt finns det bl.a. krav på att misstanken ska delges dig och om det framkommer under förhöret att du går från att vara ett vittne till att bli misstänkt så ska du delges den misstanken och detta ska även finnas dokumenterat. Eftersom jag inte vet på vilken grund du ska förhöras så kan jag inte ge ett fulländat svar i den delen men utifrån det du berättat tolkar jag det som att du är ett vittne eller annars inte misstänkt för brott. Det jag däremot kan förklara vidare är själva ”hämtningsmomentet”. 

Hämtningsmomentet 

Enligt rättegångsbalken (RB) 23 kap. 7§ 1st  ska den som blivit kallad till ett förhör inställa sig om körvägen är kortare än 10 mil från sin bostad eller platsen där man tog emot kallelsen. Man får däremot inte hämtas om man har en giltig orsak till att inte infinna sig vid förhöret vid kallelsen. För den som är vittne kan även denne hämtas till förhör om det finns synnerliga skäl för det (23 kap. 7 § 4 st RB). 

Huvudregeln är alltså att hämtning till förhör kan göras oavsett om man är misstänkt för brott eller inte - men det finns olika förutsättningar för det.  

Syftet bakom den bestämmelsen är att polisen ska - genom ett överraskningsmoment - hämta personer som besitter viktig information för att säkra bevisning från personer som inte samarbetar (ex. kan befaras att inte infinna sig och fängelsestraff är föreskrivet för brottet, se bestämmelsens andra stycke).   

Det du ska ta med dig 

Hämtning till förhör är alltså en åtgärd som får vidtas om du blivit kallad till polisförhör men utan giltig anledning uteblivit. Giltiga anledningar att utebli kallas laga förfall (32 kap. 8§ RB) och sjukdom är ett typiskt exempel. Av min bedömning är din första utevaro i vintras när du vårdats på sjukhus för COVID en giltig ursäkt, men dessvärre är jag mer osäker på huruvida psykisk sjukdom (trots läkarintyg) omfattas av det som menas med “sjukdom” enligt lag - enligt mig är det en hårfin gräns eftersom vad som psykiska sjukdomar tar sig uttryck på olika sätt och ens tillstånd kan variera kraftigt. Eftersom jag inte vet någonting närmare om din psykiska sjukdom eller hur den påverkar dig så föreslår jag detta: du kontaktar polisen och informerar den som ska hålla förhöret med dig om din psykiska sjukdom och att du har ett läkarintyg om detta. Jag föreslår vidare att du frågar varför du ska höras - om du är misstänkt - eller om det är ett mycket viktigt vittnesförhör som är så avgörande för utredningen att förundersökningen står stilla eller inte kan fortskrida utan din medverkan. Om polisen svarar att dina upplysningar är av betydelse för utredningen så att hämtning kan genomföras så föreslår jag att du på ett konstruktivt föreslår alternativa sätt att genomföra förhöret på. Man kan anta att polisen är mycket angelägna att förhöret kommer till stånd och då lär förhörsledaren vara flexibel och förstående för din situation. 

Detta föreslår jag konkret:  

  • Stå på dig! Polisen har en skyldighet att göra en proportionalitetsbedömning där behovet av bevissäkringen genom att hämta dig och hålla ett förhör ska vägas mot ändamålet med åtgärden (själva säkringen av bevisningen - kvalitén på förhöret). Att hålla ett förhör är en integritetskränkning som särskilt i ditt fall med din psykiska sjukdom kan medföra men för dig och därför så tycker jag att du ska invända med och ifrågasätta syftet med förhöret. Missförstå mig rätt, jag ifrågasätter inte din intellektuella kapacitet, utan det är en bra invändning att göra då ett förhör med en person som har en psykisk sjukdom kan få ett lägre bevisvärde - i rättens ögon mindre tillförlitlig. Därför kan du argumentera för att åtgärden varken är ändamålsenlig då kvalitéen på förhöret riskerar att bli dålig eller proportionerligt då ändamålet inte står i proportion till  integriteskränkningen och de men du får. Om du är ett vittne eller inte misstänkt så ställs högre krav gällande polisens behovsbedömning av hämtningen än om du är misstänkt! Eftersom det är en bedömningsfråga vad som är en giltig orsak och därför råder jag dig att stå på dig för att hitta en annan lösning.    

Om polisen ändå vill gå vidare med förhöret:   

  • Fråga om du får ha med dig någon under förhöret som kan vara ett stöd - alternativt om polisen kan ordna med en person som kan stötta dig genom förhöret. Fråga om förhöret kan hållas i ditt hem eller annan plats så att inte situation är lika  psykiskt triggande.  
  • Fråga om det kan hållas via telefon eller videolänk. Peka på att det finns alternativ som gör att själva hämtningsmomentet till förhöret inte blir aktuellt.   

Hoppas du fått klarhet gällande din situation, om du däremot har fler frågor är du välkommen att ställa fler. 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Wallin

Johanna WallinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”