FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt15/05/2019

Fråga om gammalt fideikommissförordnande

Har ärvt nämda horn och undrar vem som ärver det efter mig då jag bara har söner. Har kusiner med döttrar

Min mamma ärvde ett dryckeshorn som Gustaf Nyström (Elsas pappa) fick för insatser vid vägbyggande. Arvet är ett fideikommiss, dvs arvet går enligt speciella regler. I det här fallet ska den ärvas av den äldsta flickan/kvinnan i varje generation efter Elsa.

Så här står det i texten i det dokument som ligger hopvikt i hornet:

"Det silfverbeslagna horn, som Loos Kommun förärat mig såsom minne af Vägbyggnaden mellan Loos och Färila, vare efter mig min dotter Elsas egendom och gånge såsom fideikommiss till hennes äldsta quinnliga ättling i hvarje led eller i brist däraf äldsta manliga sådan.

Gefle den 1 September 1890

Gust Nyström"

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så kallad fideikommiss, alltså ett förordnande om att viss egendom ska kvarbli i släkten och gå i arv på visst sätt, gäller ej längre i Sverige. Enligt en lag från 1963 kallad lagen om avveckling av fideikommiss har sådana gamla förordnanden tappat rättslig verkan. Det betyder att det dokument som ligger i hornet numera endast har historiskt värde, det binder ej längre efterföljande arvingar.

Eftersom fideikommiss inte längre gäller betyder det att hornet efter din död ska gå arv enligt de vanliga reglerna i ärvdabalken. Det betyder att om du inte har upprättat ett testamente så kommer all din egendom, hornet inkluderat, att tillfalla dina söner gemensamt.

För det fall fideikommisset hade varit giltigt så angavs det i dokumentet att hornet skulle tillfalla äldsta kvinnliga ättling eller om sådan saknades den äldsta manliga. Om du vill ära Gustaf Nyströms önskan i detta avseende så skulle du kunna upprätta ett testamente där du förordnar att hornet ska tillfalla din äldsta son, vilket då får samma effekt som om fideikommisset fortfarande gällde. Men du måste som sagt inte göra så. Du kan även låta bli att förordna om hornet vilket då leder till att dina söner ärver det gemensamt eller till och med testamentera bort det till någon helt annan, exempelvis någon av dina kusiners döttrar.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?