Fråga om förvaltning av dödsbo, skötsel av trädgård

FRÅGA
vår pappa har gått bort. Han var sambo. Hans sambo bor kvar i huset. Det är sålt. Hon bor kvar tills de nya flytta. Vem ska sköta om trädgården? Hon som bor där och brukar den eller jag som dödsboägare?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Efter att någon går bort är det dödsbodelägarna tillsammans som ska förvalta dödsboet, vilket framgår av 18 kap. 1 § ärvdabalken. Någon närmare angivelser om vem som ska göra vad framgår inte av lagtexten utan det är ni som dödsbodelägare tillsammans som ska komma överens om förvaltningen. I fall där dödsbodelägare inte kan komma överens om hur dödsboet ska förvaltas kan efter ansökan hos rätten en boutredningsman utses som förvaltar dödsboet, och kan t.ex. anlita någon att sköta om trädgården om så skulle behövas. Men mitt råd är att detta inte nog borde vara nödvändigt alls. Enklast blir det om ni kommer överens om vem som ska sköta trädgården, särskilt då det redan är sålt.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll