Fråga om försörjningsstöd och försäkring.

2017-01-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur är det om man lever på försörjningsstöd och får arv eller försäkringsersättning i form av ärrersättning och dylikt från sitt försäkringsbolag? kan sociala myndigheter verkligen räkna några av dessa som inkomster?Isåfall är det ju lönlöst att ha 1 enda försäkring när man går på sociala myndigheter och försörjningsstöd, då det ska vara en trygghet med försäkringar och inte dra sparka på en som redan ligger!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I propositionen till socialtjänstlagen på sidan 94 och framåt så har just denna fråga diskuterats. I ett tidigare rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fastslås att sådana tillgångar inte är möjligt att bortse från vid prövningen av bistånd. Bakgrunden till detta resonemang är att det skulle stämma väl överens med det sociala biståndets funktion som det yttersta skyddsnätet för människors försörjning.

Den eventuella vinningen av att teckna en försäkring skulle i så fall bestå i att kunna klara sig på egna ben och inte vara beroende av staten för sin försörjning.

Oberoende av det ovan nämnda så kan bistånd fortfarande beviljas enligt 4kap 2§ SoL, om kommunen finner att det finns skäl för det.

Hoppas svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86878)