Fråga om förskott på arv och om möjligheter till avtala på förskottet.

Hej! Jag och min bror kommer enligt testamente att ärva varsin fastighet. Jag kommer att flytta in i "min" fastighet i förtid och samäga den tillsammans med min mamma så länge hon lever. Tänkte därför skriva ett gåvobrev där 3/4 delar av fastigheten överlåtes till mig vilket ju per automatik ses som förskott på arv. Vad händer den dagen mamma går bort och testamentet ska realiseras? Sker det, trots att fastigheterna är testamenterade till oss, någon avräkning i förhållande till deras respektive värde eller övergår de i vår ägo enligt testamentet oaktat att de inte är värda exakt lika mycket? Kan man hindra en ev. avräkning? Påverkar det faktum att jag fått en del av "min" fastighet som förskott på arv?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag utgår i mitt svar från att fastigheten i fråga är en bostadsfastighet och inte exempelvis en jordbruksfastighet som överlåtes för ett generationsskifte. 

Fastigheten utgör förskott på arv 

Det framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken att gåvor som lämnas av arvlåtaren till dennes arvingar ska utgöra ett förskott på arv och avräknas från gåvotagarens arvslott. Hur mycket som ska avräknas på arvet beror på värdet av gåvorna vid gåvotillfället (6 kap. 3 § Ärvdabalken). I ditt fall kommer tre fjärde delar av fastighetens värde vid gåvotillfället utgöra ett förskott på arv. Skulle fastigheten sedan öka i värde efter gåvotillfället kommer din vinst inte att räknas av på ditt arv, däremot kommer din mammas vinst på sin andel räknas med vid arvskiftet. Detsamma gäller om fastigheten skulle tappa i värde efter gåvotillfället, då kommer förlusten vara din egen och inte belasta resten av arvsmassan medan din mammas förlust kommer att belasta arvsmassan (6 kap. 3 § ärvdabalken).  

Förskottet behöver inte räknas av på ditt senare arv 

Det går att i testamente eller genom gåvobrev avtala bort att gåvan ska utgöra ett förskott på arvet. Detta görs enklast genom att ta med en benämning som “gåvan ska inte utgöra förskott på arv” eller liknanden lydelse. Däremot kan en sådan skrivelse bli utan verkan om en annan bröstarvinge, i ditt fall din bror eller andra syskon inte får ut sin laglott (7 kap. 4 § Ärvdabalken). Vad som menas med laglott är hälften av en arvinges tilltänkta arv så kallad arvslott. Exempelvis om du och din bror skulle ärva 100 000 kr vardera så har ni båda en laglott som motsvarar hälften, det vill säga 50 000 kr som inte kan avtalas bort genom testamente eller gåvoutfästelser och som ni alltid har rätt till. 

Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvoavtal kan du vända dig till våran avtalstjänst som du hittar (här). 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”