Fråga om förskott på arv och möjlighet till arv för resterande bröstarvinge

Hej!

Min farfar har gett bort sitt hus som gåva till min faster och farbror och därmed uteslutit att min far får en del av arvet. Min farfar är 95 år och skröplig praktiskt sett blir detta som att utesluta ur sitt testamente. Är det tillåtet? Har min far någon chans att få en del av sitt arv eller är det uteslutet när farfar gjort såhär?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en presumtion om att det en arvlåtare (din farfar) ger bort till sina bröstarvingar under sin livstid ska räknas som förskott på arvet. För att bryta presumtionen och gynna någon av bröstarvingarna kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska vara ett förskott på det framtida arvet, ärvdabalken 6 kap. 1 § 1 st. Ett sätt att göra detta är att upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet.

Oavsett om din far blir utesluten ur testamentet eller inte så har han rätt till sin lagtlott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, ärvdabalken 7 kap. 1 §. Dvs. om din farfar har tre bröstarvingar, så har din far rätt till minst 1/6 av arvet (arvslotten är 1/3 och laglotten därmed 1/6).

Din faster och farbror kan bli ersättningsskyldiga och behöva lägga till värdet av huset till kvarlåtenskapen vid din farfars död för att kunna beräkna laglotternas värde. Situationer då detta skulle kunna bli aktuellt är om din farfar har gett bort huset på sin dödsbädd eller om din farfar fortfarande kan dra nytta av gåvan under sin livstid, trots att den är bortskänkt. Det skulle vara t.ex. om din farfar bor i huset som han har gett bort till din faster och farbror. Är så fallet måste din far väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande, ärvdabalken 7 kap. 4 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning