Fråga om förskott på arv och hur man undviker avräkning på arvet

Hej Om en far har 3 barn (alla3 är helsyskon) och han vill ge 2 barn mens han lever en större summa pengar kan han göra detta ? utan det anses som förskott på arvet när han går bort så att det 3 barnet inte kan göra anspråk på dom 2 barnens pengar eller måste han skriva gåvobrev till dom 2 eller hur ska han göra detta är hans egen vilja Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en förälder ska gå till väga om denne vill ge två av sina barn en större gåva utan att denna ska betraktas som förskott på arv. Bestämmelser som reglerar arv finns i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer därför att utgå från dessa när jag besvarar din fråga.


Huvudregeln är att gåvor avräknas på arvet

Lagen stadgar en presumtion för att sådant som arvlåtaren (i ditt fall fadern) gett till bröstarvingarna (barnen) under dennes livstid ska räknas som förskott på arv. Detta gäller såvida inget annat har föreskrivits (6:1 första stycket ÄB). Det vill säga, om en far ger två av sina barn en större summa pengar kommer detta som utgångsspunkt räknas som förskott på arv. Om han däremot skriver till exempel ett gåvobrev där det framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv, så gäller inte längre presumtionen som stadgas i lagen om att pengarna ska räknas som förskott på arv.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”