Fråga om förskott på arv

Kan en gåva i form av ett stycke mark, som skedde för ca 30 år sedan, nu räknas som förskott på arv, då givaren nu avlidit och mottagaren av gåvan är bröstarvinge??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida en gåva som givits till en bröstarvinge bör räknas som förskott på arv. 

Kommer gåvan att räknas som förskott på arv?

När man ger gåvor till sina barn är det enligt huvudregeln att räkna som förskott på arv. För att det inte ska räknas som förskott på arv krävs det att man upprättar ett gåvobrev eller testamente där det framgår att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). 

De bestämmelser som finns om förskott på arv bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla sina barn lika. Avräkningen ska ske med utgångspunkt i egendomens värde vid mottagandet av gåvan enligt 6 kap. 3 § ärvdabalken (och alltså inte värdet vid arvlåtarens död). 

I detta fall framgår det inte att något gåvobrev skrivits och en avräkning på arvet bör därmed ske. Svaret på din fråga är därmed ja, en sådan gåva bör räknas som förskott på arv. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar,

  

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”