FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal28/04/2023

Fråga om försäljning av hyreslägenhet

En bekant till mig sålde sin hyresrätt i centrala stockholm till sin syster. Pappan betalade någon för att få alla papper rätt. Detta var 2015. Jag tycker detta är fel och vill nu anmäla dem. Hur gör jag och vad händer med de inblandade?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Din fråga innefattar två huvudfrågor en av processrättslig karaktär - vem kan väcka talan?  och den andra är frågan om försäljningen av hyreslägenheten.  


Det är olagligt att sälja en hyreslägenhet av den anledningen att den som har hyrt lägenheten enbart har en nyttjanderätt till denna. Det är bara hyresvärden som har förfoganderätten att kunna upplåta nyttjanderätter eller tilldela kontrakt som ägaren av fastigheten. Det brott som du beskriver regleras i 12 kap 65§ st 1 jordabalken (JB) och påföljden för normalgraden är fängelse i max två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i max sex månader.  Det som skulle kunna konstituera ett grovt brott är att du nämner att det har "fixats papper" för att underlätta försäljningen och nämnda lagrums andra stycke framgår att en försvårande omständighet är om gärningspersonen har använt en urkund (14 kap 1§ st 2 brottsbalken) som skulle kunna vara straffbar enligt 14 kap brottsbalken, (BrB).  Detta är försvårande eftersom din bekanta har använt sig av en handling som framstår som en originalhandling för att begå ett brott, det ligger ju i sakens natur att man ska kunna lita på att handlingarna är äkta och inte är förfalskade.  


Pappan har begått brottet urkunsdsförfalsning i 14 kap 1§  BrB genom att upprättat en handling som bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär och används sedan för att begå en strafflagd handling. Syftet med hans agerande har ju varit att framställa handlingar som gör att köpet framstår som lagligt och underlätta ett annat brott.  


I förhållande till systern har hon rätt att få pengarna återbetala till sig enligt 12 kap 65 § st 3 JB då avtalsvillkoret om ersättning är ogiltigt.  Hon kan få tillbaka sina pengar genom att inleda ett förfarande hos Kronofogden som verkställer din bekantas återbetalningsskyldigheten. 


Vilka alternativ har du för att väcka talan?  

Här kommer tidsperspektivet in och eftersom de brott som är aktuella som längst har fängelsetid på 2 år så motsvarar det en prespriptionstid på 5 år enligt 35 kap 1§ 2p BrB, alltså kan ingen påföljd utdömas sedan år 2020.  Det finns alltså ingen möjlighet att anmäla brotten då de inte kommer leda till någon påföljd. Systern som betalat för köpet av hyreslägenheten skulle dock själv kunna inleda en tvist i domstol, men du kan inte göra annat än påpeka detta för henne eftersom du själv inte har talerätt i saken. 


Hoppas du fått klarhet beträffande din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Hälsnignar 

Johanna WallinJohanna WallinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”