Fråga om förfarandet vid betalningsbestridande

Hej!

Vi hade en bil inlämnad på reparation hos en verkstad, när den var klar

och vi skulle hämta den var vi inte överens avseende priset. Summan stämde inte med

arbetstiden kontra dom anmärkningar som fanns från besiktning.

vi kom överens om priset i butiken, betalade med kort och fick kvitto.

bara ett par dagar senare går verkstaden i konkurs, nu efter ca 2mån

har vi erhållit en faktura från konkursförvaltaren på den summa som verkstaden ville ha extra. Dom gamla ägarna eller personalen går inte att nå eller håller sig undan.

Min tanke var att bestrida denna, hänvisa enligt den överenskommelsen

vi gjorde i verkstaden. vi Har ju kvitto på den summan vi skulle betala.

Vad händer sen?

Kan det bli tingsrätt och tvister mm mm ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det som kan komma att hända, utöver inkasso- och räntekrav, är att såvitt ni bestrider anmodan om betalning att konkursboet kan komma att ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett sådant kan utmynna i ett utslag, vilket utgör en giltig s.k. exekutionstitel. Ett betalningsföreläggande kan likställas med ett fastställande av skulden och innebär att sökanden kan använda sig av denna för att söka utfå medel av er på annan väg, exempelvis genom utmätning av er egendom.

I och med en ansökan om ett betalningsföreläggande kommer ni få tid av Kronofogden att bestrida detta. Såvitt det bestrids och konkursboet väljer att ta saken vidare kommer det att hamna inför domstol. I domstolen är det sedan upp till parterna att försöka bevisa skuldens förekomst. Misslyckas i det här fallet konkursboet att styrka att skulden föreligger, kommer talan att ogillas. Beroendet på värdet av fordran kan det föreligga möjlighet till kostnadsbegränsningar vad avser rättegångskostnader. I sådant fall får värdet i målet inte överstiga ett halvt prisbasbelopp.

Skulle ni behöva hjälp genom stegen för bestridandet och alternativt även genom en senare domstolsprocess, är Lawline behjälpliga även med detta. Hjälp genom oss får ni snabbast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo