Fråga om förfarandet vid betalningsbestridande

2016-03-24 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Vi hade en bil inlämnad på reparation hos en verkstad, när den var klaroch vi skulle hämta den var vi inte överens avseende priset. Summan stämde inte medarbetstiden kontra dom anmärkningar som fanns från besiktning.vi kom överens om priset i butiken, betalade med kort och fick kvitto.bara ett par dagar senare går verkstaden i konkurs, nu efter ca 2månhar vi erhållit en faktura från konkursförvaltaren på den summa som verkstaden ville ha extra. Dom gamla ägarna eller personalen går inte att nå eller håller sig undan. Min tanke var att bestrida denna, hänvisa enligt den överenskommelsen vi gjorde i verkstaden. vi Har ju kvitto på den summan vi skulle betala. Vad händer sen?Kan det bli tingsrätt och tvister mm mm ?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det som kan komma att hända, utöver inkasso- och räntekrav, är att såvitt ni bestrider anmodan om betalning att konkursboet kan komma att ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett sådant kan utmynna i ett utslag, vilket utgör en giltig s.k. exekutionstitel. Ett betalningsföreläggande kan likställas med ett fastställande av skulden och innebär att sökanden kan använda sig av denna för att söka utfå medel av er på annan väg, exempelvis genom utmätning av er egendom.

I och med en ansökan om ett betalningsföreläggande kommer ni få tid av Kronofogden att bestrida detta. Såvitt det bestrids och konkursboet väljer att ta saken vidare kommer det att hamna inför domstol. I domstolen är det sedan upp till parterna att försöka bevisa skuldens förekomst. Misslyckas i det här fallet konkursboet att styrka att skulden föreligger, kommer talan att ogillas. Beroendet på värdet av fordran kan det föreligga möjlighet till kostnadsbegränsningar vad avser rättegångskostnader. I sådant fall får värdet i målet inte överstiga ett halvt prisbasbelopp.

Skulle ni behöva hjälp genom stegen för bestridandet och alternativt även genom en senare domstolsprocess, är Lawline behjälpliga även med detta. Hjälp genom oss får ni snabbast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85242)