Fråga om förfarande vid arvskifte

2016-03-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Vid en bodelning/arvsskifte där ett särkullbarn finns undrar jag om särkullbarnet alltid ska utlösas med sin arvslott i form av kontanta medel eller om det även finns möjlighet att få del i kvarvarande fastighet i form av mark. Det gäller en jordbruksfastighet. Vilken möjlighet finns att vid tingsrätt få gehör för denna önskan. Särkullbarnet har levt alltsedan 8 års ålder i familjen och deltagit med arbete i jordbruket.Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågan om arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

För arvskiften så föreskriver inte lagen någon konkret ordning för hur detta ska fördelas. I ÄrvB 23:3 föreskrivs om arvskifte att varje delägare ska:

"...njuta lott i varje slag av egendom; dock bör vad ej lämpligen kan delas eller skiljas såvitt möjligt läggas å en lott. Fordran å delägare skall tillskiftas denne så långt hans lott förslår.

Utgångspunkten här är att varje dödsbodelägare ska få möjlighet att få sina intressen och önskemål tillgodosedda vid skiftet. Att en inte kan ha allt är ju självklart, och innebär att vissa kommer få mer av en typ av egendom medan en annan får egendom av ett annat slag. Det viktigaste här är att egendomen som förläggs på respektive lott har samma värde enligt den värdering som företagits i samband med bouppteckningen. Vidare rörande skifte innehållandes fastigheter föreskriver samma paragraf att:

"Har vid skifte fastighet delats så, att delägare fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning uppställts... ...innehava dessa delägare fastigheten under samäganderätt"

Trots sin lydelse tyder praxis på en restriktiv tillämpning att fördela arvskiften med samäganderätt i fastigheter, snarare i sådant fall att dessa klyvs eller avstyckas. Såvitt ingen klyvning eller avstyckning företas står det därefter var delägare fritt att begära att egendomen säljs på offentlig auktion enligt Samäganderättslagen, jfr främst dess 6 och 9 §§.

Svaret på din fråga blir således att det är möjligt att erhålla sitt arv i form av dess värde i annan egendom än kontanta medel. Svårigheten i och med detta kan vara frågan huruvida egendomen i samband med arvet, såvitt det rör sig om fast egendom, bör avstyckas eller klyvas.

Behöver ni hjälp att förfara med arvskiftet vidare är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88204)