Fråga om förfarande med arvslott när det förekommit förskott på arv

2016-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Få ut del av arv i förskott! Tre syskon,varav ett syskon tar ut del av arv!Hur delas arvet sen vid dödsfall?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Såvitt det inte förekommer något testamente kommer hela arvlåtarens kvarlåtenskap att fördelas genom den s.k. legala arvsordningen. Först ut i den legala arvsordningen står den avlidnes eventuella make och dennes eventuella särkullbarn. Som särkullbarn räknas de barn som arvlåtaren haft med annan än sin make, jfr ÄrvB 2:1 och 3:1.

Såvitt det är bröstarvingarnas tur att ärva, oavsett om det är särkullbarn eller makarnas gemensamma (dvs. efter det att även den efterlevande maken gått bort), kommer vad arvlåtaren gett till dessa under livstiden i form av förskott på arv att avräknas deras arvslott, ÄrvB 6:1. Avräkningen ska ske utifrån den storleken förskottet hade vid mottagandet, ÄrvB 6:3. Är det så att förskottet överstiger den egentliga arvslotten behöver dock inte överskottet återbetalas, ÄrvB 6:4. Det som dras av från den arvslotten som tillfaller bröstarvingen som mottagit förskott kommer istället att utöka kvarlåtenskapen för de övriga bröstarvingarna, jfr ÄrvB 6:5.

Behöver ni senare hjälp att fastställa storleken av arvet i händelse av arvlåtarens bortgång rekommenderar jag att ni kontaktar Lawline eller några av våra samarbetspartners. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1185)
2021-01-27 När räknas det inte som förskott på arv?
2021-01-27 Hur begränsar man ett särkullbarns rätt till arv?
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv

Alla besvarade frågor (88529)