Fråga om fördelning av testamenterat legat som inte kunnat verkställas

2016-03-16 i Testamente
FRÅGA
Min moster har avlidit och arvet ska nu delas upp. Hälften av arvet går till min mosters tidigare avlidne makes son. Av min mosters del skulle hälften ha gått till en församling som inte längre existerar och den andra halvan (alltså en fjärdedel av det totala arvet) ska jag och mina syskon dela på, då min moster inte har några egna barn. Men då församlingen inte längre existerar skulle vi även få dela på den delen sades det först. Men nu har sonen till min mosters make anlitat en advokat som påstår att han ska ha hälften av den delen som skulle ha gått till församlingen. Men det var alltså av min mosters halva av arvet som skulle gått till församlingen, är det då inte vi, min mosters arvtagare, som enbart ska dela på detta? Mvh Erika
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Vid händelse av en person bortgång är det, såvitt, personen var gift, dennes make som ärver denna, ÄrvB 3:1. Är det då så att det förekommit barn utanför äktenskapet, s.k. särkullsbarn, har dessa rätt att i samband med den avlidne förälderns bortgång välja att endera utkräva sitt arv efter föräldern direkt eller göra ett arvsavstående till förmån för den efterlevande maken, ÄrvB 3:9.

Görs ett sådant avstående har särkullsbarnet rätt att få ut sitt arv efter föräldern i samband med den efterlevande makens bortgång. Storleken på det arvet kommer då att beräknas utifrån den kvot som utgjorde de bägge makarnas respektive del i samband med den bodelning som gjordes i anledning av den först avlidne makens bortgång. Är det så att det vid den bodelningen inte har funnits någon enskild egendom som hamnat på den först avlidne makens lott borde, likt du konstaterat, den totala egendomsmassan hälftendelas, varvid kvoten i detta fall skulle vara 1/2.

Är det så att kvoten varit hälften och särkullsbarnet redan har erhållit rätt arvskifte i förhållande till halva arvsmassan efter den efterlevande maken är hans arvsrätt uppfylld, varvid den kvarvarande arvsmassan efter den efterlevande ska fördelas i enlighet med dennes testamente eller till dennes legala arvingar.

Har det förekommit ett s.k. legat där sak eller pengar skall utgå till annan än de legala arvingarna, och testamentet genom denna testamentstagares frånvaro inte kan verkställas. Ska den del som testamenterats som legat istället fördelas på den avlidnes legala arvingar, ÄrvB 11:7. Förutsatt att du som legal arvinge ska kunna ärva din moster innebär det att varken dina morföräldrar eller din mor längre är i livet då dessa annars går före, jfr ÄrvB 2:2.

För att det enligt min bedömning ska föreligga något fog för advokatens uppfattning bör det således kunna påvisas att särkullbarnets arvslott inte uppfyllt kvoten som enligt ovan i sådant fall bör varit större än hälften.

Behöver du hjälp för att mer utförligt undersöka i vilken mån det kan finnas fog för advokatens uppfattning eller utreda om särkullbarnet erhållit sitt fulla arv rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline för en mer utförlig bedömning. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85217)