Fråga om fördelning av arv och beskattning.

FRÅGA
HejJag är gift har 2 barn, och ett särkulle barn. Jag äger fastigheten själv värd 3 800 000 :- Undrar hur arvet fördelas efter migSkatter och lån mm måste väl räknas av innan arvet efter mig kan delas ?Villan köptes för 135 000 :- Lån 500 000:- Mäklararvode ? mm ?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning
När ett äktenskap upphör genom att någon dör så gör man alltid en bodelning, se Äktenskapsbalken. I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå. Det är all egendom som inte, enligt avtal, är enskild egendom. Vilka typer av avtal som kan reglera enskild egendom är,
1. Äktenskapsförord,
2. Testamente/ arv med villkor att egendomen ska vara enskild,
3. Gåva med villkor att egendomen ska vara enskild
4. Eller om det är egendom trätt i ställe för enskild egendom (till exempel om du fått pengar i gåva med villkor att summan ska vara enskild egendom, och du köpte fastigheten för dessa pengar så är även fastigheten enskild egendom). Ovanstående står i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Om fastigheten inte är enskild egendom
Om fastigheten utgör giftorättsgods så kommer den, tillsammans med din och din frus resterande egendom läggas samman och efter att avdrag för skulder gjorts så delas summan av egendomen på två mellan er. Den del som blir din utgör sedan din kvarlåtenskap.

Om fastigheten är enskild egendom
I fall att fastigheten skulle vara enskild egendom så ingår inte den i bodelningen, då går hela värdet av fastigheten istället direkt till din resterande kvarlåtenskap.

Hur kvarlåtenskapen ska fördelas
När arvet sedan ska fördelas så tillämpas man Ärvdabalken. Enligt 3 kap. 1 § så har ett särkullbarn rätt att ta ut sin del av arvet redan vid din död. Dvs. 1/3 av din totala kvarlåtenskap, då de är tre bröstarvingar (barn). Resterande del kommer att tillfalla din fru med fri förfoganderätt, se samma paragraf. Fri förfoganderätt innebär att din fru har rätt att spendera kvarlåtenskapen så hon vill så länge hon är varken vårdslös eller testamenterar/ger bort kvarlåtenskapen till utomstående.

Beskattning
Vad gäller själva beskattningen så är både arv och bodelning en skattefri inkomst, se 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Vad gäller beskattningen av fastigheten så görs det först när den säljs. Då beskattar man på så sätt att man tar försäljningssumman - anskaffnings utgifter (+ eventuella förbättringsutgifter och mäklararvode). Denna summa multipliceras sedan med 22/30-delar och 30 % av resterande värde är den del som ska gå till beskattning. Gällande beskattning av fastigheter så regleras det i 45 kap. Inkomstskattelagen.

Hoppas du njuter av en härlig sommar!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97388)