Fråga om fastställande av faderskap via bekräftelse eller dom

2021-01-30 i Faderskap
FRÅGA
HejJag har genom släktforskning fått reda på att min riktige pappa är en man jag aldrig mött. Han vet kanske inte ens om mig.Jag undrar hur jag som bröstarvinge anmäler att jag vill ha min lagliga del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som aktualiseras i frågan är föräldrabalken (FB).

Ett faderskap kan fastställas genom giftermål, bekräftelse eller dom

Om ett gift par får barn föreligger en presumtion om föräldraskap föreligger hos både mamman och pappan (1 kap. 1 § FB). Den som har fått barn utom äktenskapet måste fastställa faderskap eller föräldraskap hos stadsdelsförvaltningen. När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som ett barn till gifta föräldrar.

Utifrån hur frågan är ställd antar jag att det inte finns ett fastställt faderskap, men att du har ett intresse av att fastställa ett sådant. Om faderskap inte fastställs automatisk pga giftermål är det möjligt att fastställa faderskapet genom bekräftelse eller dom. Du måste fastställa faderskapet för att anses vara bröstarvinge och därmed få arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB).

Bekräftelse av faderskapet

Om din mamma och mannen inte var gifta fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Om du får ett godkännande från mannen kan du be om ett DNA-test för att avgöra om han är din pappa och få en bekräftelse av faderskapet (1 kap. 4 § FB).

Talan om fastställande av faderskap i domstol

Om du inte får ett sådant godkännande av mannen kan talan om fastställande av faderskap väcks av barnet (3 kap. 5 § FB) i domstol. Talan om fastställande av faderskap ska väckas vid den rätt där mannen ska svara i tvistemål i allmänhet (ofta rätten i den ort där personen bor), om ingen behörig domstol finns ska målet upptas i Stockholms tingsrätt (3 kap. 7 § andra stycket FB). Rätten ska vidare se till att frågan om faderskapet till barnet blir korrekt utredd (3 kap. 9 § FB). Rätten ska förklara en man att vara far om:

1. Det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets pappa,

2. Det är utrett att han har haft samlag med barnets mamma under tiden som barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet kan ha tillkommit genom samlaget, eller

3. Det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och att det är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.(1 kap. 5 § FB)

Om du får ett fastställt faderskap via bekräftelse eller dom kommer du att bli bröstarvinge och kommer därmed ha arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (374)
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader

Alla besvarade frågor (97636)