Fråga om fastighetsköp

FRÅGA
Hej! Jag ska köpa ett billigt torp privat. Det är ett renoveringsobjekt för 95 000 kr. Räcker det om jag skriver ut köpekontrakt och köpebrev på nätet? Mvh
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om vad som gäller vid köp av fastigheter finns i 4 kap Jordabalken.

Något som är viktigt att tänka på vid fastighetsköp är att avtalet om köp av fast egendom är ett sk formalavtal, vilket innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. För det fall alla formkravs inte uppfylls så är hela avtalet ogiltigt.

De grundläggande formkraven som måste iakttas är följande:
1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling.
2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen.
3) Handlingen ska innehålla uppgift om (i) köpobjektet och (ii) köpeskillingen.
4) Det ska finnas en sk överlåtelseförklaring i köpehandlingen.

Köpehandlingarna vid ett fastighetsköp består av dels köpekontrakt och köpebrev. Redan vid undertecknandet av köpekontraktet är man bunden till avtalet. Köpebrevet är mer ämnat att vara en slags kvittens när köpeskillingen erlagts.

Ett enkelt sätt att skriva juridiskt korrekta köpehandlingar är att använda sig av Lawlines avtalstjänster där du enkelt får skräddarsydda avtal upprättade online. Vi har en särskild tjänst för just fastighetsöverlåtelseavtal.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?