FrågaFAMILJERÄTTFaderskap15/04/2023

Fråga om faderskap och hävande av faderskap

Hej! Jag har två frågor. Min vän och hennes make är ett par som varit gifta i 3 år. De har nyligen blivit föräldrar. Deras första månader som nyblivna föräldrar gick super superbra, men familjesituationen tog en tvärvändning när hennes make fick reda på att hon har varit otrogen. Min vän har alltså haft en affär som har pågått långt innan hon faktiskt blev gravid. Av väldigt självklara skäl blev maken förtvivlad och landade snabbt i beslutet att han vill skilja sig. Min vän vill däremot inte skilja sig och hävdar att affären tog slut när hon insåg att hon var gravid. Maken ifrågasätter om han verkligen är biologisk far till barnet med tanke på min väninnas otrohet. Min fråga är då vem som ska anses vara far till barnet i juridisk mening och har den som anses vara far i juridisk mening några möjligheter att upphäva faderskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


För att svara på dina frågor kommer jag använda mig av föräldrabalken (1949:831), härefter FB.


Juridiskt faderskap

Svaret på din första fråga, vem som ska anses vara far till barnet i juridisk mening, hittas i 1 kap. 1 § FB och är den så kallade faderskapspresumtionen. Om den som föder barnet vid födelsen är gift med en annan man ska den personen anses som barnets far. Av din fråga framgår att din vän varit gift med sin make i tre år och alltså ses han av automatik som barnets far i juridisk mening. Det gäller även om de senare skulle skiljas sig.


Hävande av faderskap

Svaret på din andra fråga, om det går att häva faderskapet, hittas i 1 kap. 2 § FB. Av paragrafen framgår att rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om det till exempel är utrett att det på grund av barnets arvsanlag (alltså DNA) inte är möjligt att mannen är barnens far. Enligt 2 st. ska rätten även förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om han skriftligen godkänner någon annans bekräftelse av faderskapet.


Vem som har rätt att väcka talan i fråga om hävande av faderskap framgår av 3 kap. FB. 3 kap. 1 § FB anger nämligen att en man, som på grund av äktenskap ses som far till ett barn, kan väcka talan om detta mot barnet. Även barnet har samma rätt att väcka talan enligt 3 kap. 2 § FB. I en sådan rättegång förs barnets talan enligt 3 kap. 4 § FB vanligtvis av en god man.


Utredning av faderskap

Innan din väns make eventuellt väcker talan i tingsrätten, får han dock vända sig till socialnämnden enligt 2 kap. 9 § FB. Där framgår att en person som på grund av äktenskap anses vara förälder till ett barn, ska socialnämnden, om det begärs av någon av vårdnadshavarna och det är lämpligt, utreda om någon annan kan vara far till barnet. Om en man presumeras vara fader till barnet enligt 1 kap. 1 §, som i din väns fall, ska alltså socialnämnden utreda om någon annan kan vara barnets förälder om vårdnadshavaren eller mannen begär det. Socialnämnden hjälper då till med exempelvis DNA-test.


Sammanfattning

Svaret på din fråga är alltså att din väns make anses vara juridisk far till barnet eftersom han var gift med modern vid födseln. Det är möjligt att häva faderskap i tingsrätten om det exempelvis visar sig vid ett DNA-test att han inte är pappa till barnet. För att få hjälp med ett sådant DNA-test kan han vända sig till socialnämnden i kommunen.


Jag hoppas att det gav svar på din fråga och jag hoppas att allt löser sig för din vän. Har du några fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”