Fråga om ersättning genom bestämmelser i hyreslagen vid brist av underhåll

2016-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Vår hyresgäst har monterat in en ny wc stol utan vår vetskap. Detta resulterade i en vattenläcka. Hyresgästen hävdar att att han inte gjort något fel vid installationen. Vattnet har gått genom golv, bjälklag och ner i väggar och tak på undervåningen. Vi anser att hyresgästen har underlåtit att informera oss om vattenläckan. Försäkringsbolagets besiktning hävdar att det runnit vatten länge. Hur går vi tillväga för att kräva hyresgästen på kostnaderna att återställa golv, väggar och tak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lag för din frågeställning blir hyreslagen som finns reglerad i Jordabalkens (JB) 12:e kapitel. Se lagen: här

Enligt 12:24 JB ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han eller hon är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans eller hennes hushåll eller gästar honom/henne eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans/hennes räkning. Om en skada uppkommer är hyresgästen skyldig att underrätta hyresvärden om detta. Sker inte en underrättelse blir hyresgästen skyldig att ersätta den skada som därefter uppkommer. Läckor på vatten-, avlopps- eller gasledningar och skador på tak och liknande är exempel på skador som hyresgästen genast måste underrätta värden om.

Enligt rättspraxis har omfattande ombyggnadsåtgärder från hyresgästs sida som utförts utan hyresvärdens samtycke ansetts som brott mot vårdplikten. Hyresavtalet har sagts upp och hyresgästen har ansetts ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att avtalet inte har förlängts, se RH 2015:45.

Som jag ser det har hyresgästen brustit i sin vård av lägenheten. Sedan som du även beskriver har han/hon underlåtit att underrätta er om vattenläckan vilket skulle kunna torde innebära att ni kan använda er av bestämmelserna enligt detta kapitel för att utkräva ersättning. Om ni kräver ersättning för skada har ni dock bevisbördan för att skadan har uppkommit under hyrestiden. Det innebär att ni måste bevisa att aktuella hyresgäst genom försummelse har orsakat skadan i lägenheten.

jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93196)