Fråga om enskild egendom vid testamente mellan makar

En fråga om testamente. Ett gift par. Hon har barn sedan tidigare, han har inga egna barn. Han får en penninggåva där villkoret är att den ska vara enskild egendom. Strax efteråt skriver paret ett gemensamt testamente. Där framgår att när den första dör ska den överlevande parten få bo kvar i "orubbat bo", och när den andra avlider ska hennes barn ärva allt. Hon avled först och hennes barn fick inget arv. När han avlider så antar jag att hennes barn ärver.

Men i bouppteckningen efter henne finns inte hans enskilda egendom med i giftorättsgodset. Hur blir det med den enskilda egendomen när han avlider? Efter att testamentet skrevs har han även fått ett arv efter sina föräldrar (okänt om det är enskild egendom), ärver hennes barn även detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att penninggåvan är enskild egendom är något som egentligen endast spelar roll mellan de två makarna och vid arv mellan dem. För ett testamente spelar det dock ingen roll om egendomen är enskild.

Att egendomen inte fanns med i giftorättsgodset är inte konstigt eftersom den enskilda egendomen inte kommer att ingå i bodelningen efter makarna, just eftersom den är enskild egendom. Att den enskilda egendomen finns med i arvet efter den sist avlidne maken är dock givet eftersom att egendomen annars hade funnits kvar i hans dödsbo utan ny ägare vilket bör verka meningslöst.

När han avlider kommer dock den enskilda egendomen han fått i gåva och arvet från hans föräldrar ärvas helt av den först avlidne makens barn (förutsatt att han inte har något eget barn vid den tidpunkten).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000