Fråga om enskild egendom

2017-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi är ett gift par med två söner och önskar att allt efter oss ska ska våra söner få. Vill ej att något ska gå till någons respektive. Hur bär man sig åt ? Enskild egendom ?
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Enskild egendom vid äktenskapsskillnad
Precis som ni säger så är det viktigt att arvet görs till enskild egendom för att inte ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Dvs, skulle era söner ingå giftermål och sedan skilja sig så kommer egendomen inte behöva delas lika mellan parterna om den är att anse som enskild (se här).

I äktenskapsbalken räknas upp vad som menas med enskild egendom, punkter som är intressanta för er del är:
Punkt 2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
Punkt 3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
Punkt 4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.
(se här).

Punkt 2 blir aktuell om ni överlåter arv under er livstid som en gåva, i sådant fall ska ni samtidigt skriva ett gåvobrev som påvisar att egendomen ska vara enskild.

Om egendomen istället ska ärvas bör ett testamente upprättas (punkt 3 och 4).
Punkt 3 blir aktuell om ni väljer att precisera i själva testamentet hur stort arvet kommer bli.
Punkt 4 blir aktuell om ni i testamentet enbart skriver att det arv som tillfaller era söner, utan att precisera arvets storlek, ska vara deras enskilda egendom.

Samboförhållande
När det gäller samboförhållande som upphör ska samboegendom delas lika, vilket endast är det gemensamma bohaget och bostaden. Dvs. bostaden om den förvärvats gemensamt och möbler eller annat lösöre som införskaffats till lägenheten (se här). Egendom som har gjorts till en sambos enskilda genom villkor i testamente/gåvobrev ska inte utgöra samboegendom (se här).

Avslutningsvis

Om ni vill ge bort arv under er livstid i form av en gåva så upprättar ni ett gåvobrev där det framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Vill ni att arvet ska ske genom testamente så spelar det inte så stor roll hur ni skriver det eftersom era söner har laglig rätt att ärva av er. Det viktiga är att det framgår av testamentet att egendomen som era söner ska ärva ska vara deras enskilda för att inte deras respektive ska kunna ta del av det vid en framtida skilsmässa.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (412)
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?
2021-06-30 Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?
2021-06-30 Vad är enskild egendom och hur fördelas det på arvingar?

Alla besvarade frågor (94256)