Fråga om enskild egendom

Vi är ett gift par med två söner och önskar att allt efter oss ska ska våra söner få. Vill ej att något ska gå till någons respektive. Hur bär man sig åt ? Enskild egendom ?

Lawline svarar

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Enskild egendom vid äktenskapsskillnad
Precis som ni säger så är det viktigt att arvet görs till enskild egendom för att inte ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Dvs, skulle era söner ingå giftermål och sedan skilja sig så kommer egendomen inte behöva delas lika mellan parterna om den är att anse som enskild (se här).

I äktenskapsbalken räknas upp vad som menas med enskild egendom, punkter som är intressanta för er del är:
Punkt 2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
Punkt 3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
Punkt 4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.
(se här).

Punkt 2 blir aktuell om ni överlåter arv under er livstid som en gåva, i sådant fall ska ni samtidigt skriva ett gåvobrev som påvisar att egendomen ska vara enskild.

Om egendomen istället ska ärvas bör ett testamente upprättas (punkt 3 och 4).
Punkt 3 blir aktuell om ni väljer att precisera i själva testamentet hur stort arvet kommer bli.
Punkt 4 blir aktuell om ni i testamentet enbart skriver att det arv som tillfaller era söner, utan att precisera arvets storlek, ska vara deras enskilda egendom.

Samboförhållande
När det gäller samboförhållande som upphör ska samboegendom delas lika, vilket endast är det gemensamma bohaget och bostaden. Dvs. bostaden om den förvärvats gemensamt och möbler eller annat lösöre som införskaffats till lägenheten (se här). Egendom som har gjorts till en sambos enskilda genom villkor i testamente/gåvobrev ska inte utgöra samboegendom (se här).

Avslutningsvis

Om ni vill ge bort arv under er livstid i form av en gåva så upprättar ni ett gåvobrev där det framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Vill ni att arvet ska ske genom testamente så spelar det inte så stor roll hur ni skriver det eftersom era söner har laglig rätt att ärva av er. Det viktiga är att det framgår av testamentet att egendomen som era söner ska ärva ska vara deras enskilda för att inte deras respektive ska kunna ta del av det vid en framtida skilsmässa.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”